Kurtna järvestik

Kurtna järvestik 

Foto: Arne Ader

Eesti suurim järvestik, mis asub Ida-Viru maakonnas Illuka vallas Iisaku–Illuka mõhnastiku põhjaosas.

Kurtna järvestik on Eesti unikaalseimaid järvealasid, kuhu kuulub 42 järve suurusega 0,2–136 hektarit.
Järved on tekkinud mandrijää taganemisel kruusa ja liivaga kattunud ja mahajäänud hiidjääpankade sulamisel sulamisasemetesse ehk söllidesse. Maha jäänud kruus ja liiv tekitasid omakorda mõhnastiku ja oosid.

Järvede ja järvi ümbritseva nõmmemetsa kaitseks on loodud Kurtna maastikukaitseala. Kaitseala loodi 1987. aastal 9 km pikkusele ja 3 km laiusele maa-alale. Kurtna maastikukaitseala pindala on 2557 ha. Osa Kurtna järvestiku järvi, näiteks järvestiku suurim, Konsu järv, on jäetud väljaspoole kaitseala piire.
 
Mõningates järvedes kasvab haruldasi taimi, nagu vesilobeelia ja järv-lahnarohi.

Järvede veetasemele, mis on langenud keskmiselt üle 4 meetri, on halvasti mõjunud põlevkivikaevandused, Oru turbaraba ning teiste rabade kuivendamine ja Vasavere veehaardest väljapumbatava põhjavee suured kogused. Järvede lõikes on veetaseme langus erinev, enamasti 1-7 meetrit; kõige suurem on see Liivjärves – 7,2 m.
Rohke pinna- ja põhjavee tarbimine on kaasa toonud järvede eutrofeerumise. 

Konsu järvest pumbatakse vett Kohtla-Järve keemiatööstusele ja Kohtla-Järve linnale. Samas pumbatakse (juhitakse) kaevanduste vett Konsu ja Nõmmejärve.

2006. aasta juuli alguses puhkes Liivjärve ääres metsatulekahju, mis kiiresti levis ning hõlmas üle 80 hektari metsa ja kõrvalasuva Oru turbavälja. Tulekahju kustutamine võttis aega mitu nädalat.


Kurtna järvede loend

Järvede nimed ja pindalad on võetud 2006. aastal ilmunud trükisest "Eesti järvede nimestik", koostanud Ruta Tamre.
Kuna järved on pidevas muutumises, on järvede pindalad orienteeruvad.

Kurtna järvestiku skeem

 1. Konsu järv (järve lõunasopp - Peenjärv); 139,2 + 8,2 ha
 2. Kurtna Väike Linajärv (Potrijärv); 0,5 ha
 3. Suur Linajärv; 0,9 ha
 4. Räätsma järv;16,4 ha
 5. Saarejärv; 6,3 ha (koos saartega 6,33 ha)
 6. Sisalikujärv; 0,3 ha
 7. Nõmme järv; 12,6 ha 
 8. Niinsaare järv; 6,5 ha
 9. Väike-Niinsaare järv; 0,6 ha
 10. Mustjärv; 5,6 ha
 11. Haugjärv;1,7 ha
 12. Punane järv; 0,2 ha
 13. Särgjärv; 2,4 ha
 14. Ahvenjärv;0,7 ha
 15. Peen-Kirjakjärv;8,2 ha
 16. Kirjakjärv;13,2 ha
 17. Valgejärv; 8,3 ha
 18. Jaala järv; 19,5 ha
 19. Must-Jaala järv; 1,1 ha
 20. Martiska järv; 2,1 ha
 21. Kuradijärv; 1,1 ha
 22. Ahnejärv (Kurtna Ahnejärv); 5,0 ha
 23. Suurjärv (Kurtna järv); 33,9 ha
 24. Väike Laugasjärv; umbes 0,2 ha
 25. Piirakajärv; 1,2 ha
 26. Vasavere veehoidla 
 27. Aknajärv; 8,8 ha
 28. Virtsiku järv; 2,1 ha
 29. Allikjärv; 0,1 ha
 30. Nootjärv; 5,1 ha
 31. Kihljärv; 1,9 ha
 32. Mätasjärv; 0,5 ha
 33. Konnajärv; 2,1 ha
 34. Vasavere Mustjärv; täis kasvamas
 35. Pannjärv; 2,0 ha
 36. Ratasjärv (Kurtna Ratasjärv); 0,4 ha
 37. Laukasoo Suurlaugas; 0,6 ha
 38. Lusikajärv; 0,3 ha
 39. Kulpjärv; 0,6 ha
 40. Liivjärv (Kurtna Liivjärv); 4,5 ha
 41. Rääkjärv; 4,9 ha
 42. Kastjärv (Kurtna Kastjärv); 2,1 ha (koos saartega 2,59 ha)
Allikad:
http://et.wikipedia.org/wiki/Kurtna_järvestik

Vaata lisaks:

Allikjärv [Järv Kurtna järvestikus]
Vasavere Mustjärv [Kurtna järvestik]
Suurlaugas (Laukasoo Suurlaugas) [Kurtna järvestik]
Kulpjärv [Kurtna järvestik]
Lusikajärv [Kurtna järvestik]
Ratasjärv (Kurtna Ratasjärv)
Virtsiku järv (Virtsike järv) [Kurtna järvestik]
Kihljärv [Kurtna järvestik]
Nootjärv [Kurtna järvestik]
Mätasjärv (Kurtna Mätasjärv)
Allikjärv [Allikas Kurtna järvestikus]
Aknajärv [Kurtna järvestik]
Vasavere veehaare [Kurtna järvestik]
Piirakajärv [Kurtna järvestik]
Kurtna Väike Laugasjärv
Must-Jaala järv [Kurtna järvestik]
Jaala järv (Jala järv) [Kurtna järvestik]
Peen-Kirjakjärv (Peen-Kirjakujärv, Kirjakujärv, Väike Kirjakujärv) [Kurtna järvestik]
Kirjakjärv (Kirjakujärv, Suur Kirjakjärv) [Kurtna järvestik]
Allikjärv [Allikas Kurtna järvestikus]
Väike-Niinsaare järv [Kurtna järvestik]
Niinsaare järv [Kurtna järvestik]
Niinsaare järv [Kurtna järvestik]
Sisalikujärv [Kurtna järvestik]
Kurtna Väike Linajärv (Potrijärv, Kurtne Linajärv)
Konsu järv (Konsa järv, Kontsu järv, Kontso järv, Suur Konsu järv, Suur Kongojärv) [Kurtna järvestik]
Valgejärv (Kurtna Valgejärv)
Mustjärv (Kurtna Mustjärv)
Martiska järv (Kurtna Martiska järv, Martu¹ka järv)
Liivjärv (Kurtna Liivjärv, Liivajärv)
Kurtna Suurjärv (Kurtna järv)
Nõmme järv (Kurtna Nõmme järv, Nõmmjärv)
Kurtna Linajärv (Suur Linajärv)
Kurtna Särgjärv
Kuradijärv (Kurtna Kuradijärv)
Konnajärv (Kurtna Konnajärv, Konnjärv)
Kastjärv (Kurtna Kastjärv)
Haugjärv (Kurtna Haugjärv, Havijärv)
Ahvenjärv (Kurtna Ahvenjärv, Särgjärv)
Ahnejärv (Kurtna Ahnejärv, Laugasjärv, Ahvenajärv)
Saarejärv (Kurtna Saarejärv, Saarjärv)
Pannjärv (Panijärv, Pannijärv) [Kurtna järvestik]
Räätsma järv (Räästma järv, Rääsma järv) [Kurtna järvestik]
Rääkjärv [Kurtna järvestik]
Hotmedia.ee