Saarejärv (Kurtna Saarejärv, Saarjärv)

Pindala: 6,3ha
Pindala koos saartega: 6,33ha
Saarte arv: 1
Kaldajoone pikkus: 1078m
Maksimaalne sügavus: 5.00m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.2388889
Long: 27.5869444

Saarejärv, ka Kurtna SaarejärvSaarjärv

Kurtna Saarjärv. Eesti Loodus 4/1936

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Konsu küla  juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6572262

59°14'22" N

Y

704591

27°35'10" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 6,3 ha, suurim sügavus 5 m, pikkus 350 m, laius 250 m, kaldajoone pikkus 1 078 m

Pehme- ja heledaveeline järv, poolhuumustoiteline

Registri kood VEE2027500

Kurtna Saarejärv on umbes 1,5 km Räätsma järvest ida pool asuv järv, mille pindala on 6,3 ha ja suurim sügavus umbes 6 m. Järve piirab rabamännik. Kaldad on turbased ning järsult vette laskuvad.
Saarejärv toitub peamiselt sademetest ja soovetest, järve loodenurgast väljuv kraav viib vee ülejäägi läbi pisikese (0,4 ha) Sisalikujärve Peen-Kirjakjärve voolavasse kraavi.
Vesi on pruunikaskollane, võrdlemisi hästi läbipaistev (3,3 m) ja vähe kihistunud. Järv on taimestiku osas vaene. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kurtna järvestik
Hotmedia.ee