Vasavere veehaare [Kurtna järvestik]

Vasavere veehaare

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Vasavere küla juures asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu. 

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6576426  59°16'39" N 
703046  27°33'47" E 

Pindala 41,5 ha, kaldajoon 4540 m

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Registri kood VEE2025510

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kurtna järvestik