Piirakajärv [Kurtna järvestik]

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Vasavere küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6576303

59°16'36" N

Y

702373

27°33'4" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 1,3 ha, pikkus 260 m, laius 60 m, kaldajoone pikkus 568 m

Kalgiveeline ning segatoiteline järv

Registri kood VEE2025500

Piirakajärv on loode-kagu suunas piklik pisijärv soises metsas, Kurtna Suurjärvest 1 km põhja pool. Kaldad on turbased. Loodenurgast väljuv kraav viib vett Vasavere (Konju) jõkke. Järve vesi on pruunikas ja sogane. Taimestik on vaene ja üksluine. 1968 a. olid ainsateks taimedeks tarn, kollane vesikupp ja vesikatk. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kurtna järvestik