Nootjärv [Kurtna järvestik]

Nootjärv

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Vasavere küla juures asuv avalik järv

Kuulub Kurtna järvestikku

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6577336

59°17'6" N

Y

703996

27°34'50" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 5,1 ha, pikkus 320 m, laius 220 m, kaldajoone pikkus 874 m

Keskmise karedusega kihistumata järv, suurtaimerikas

Registri kood VEE2025200

Nootjärv on Kurtna Suurjärvest 2,5 km kirde pool asuv 5,1 ha suurune järv, ümbritsetud soostunud männimetsaga. Liivaküngastel lõuna ja lääne pool on nõmm. Läänekalda ääres kasvab Ida-Eestis haruldast porssa. Järves on õõtsikut, mudast kallast ja liivast kaldavöödet.

Läbivool on nõrk. Edelast voolab sisse Allikjärvest (0,2 ha) tulev ojake. Väljabooluks on kraav, mis viib osa vett otse Viivikonna jõkke, teise osa Virtsiku järve.

Taimestikku oli 1968 a. keskmisel hulgal, ka liikide arvult keskmine. Veepeeglil domineeris valge vesiroos.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kurtna järvestik