Kuradijärv (Kurtna Kuradijärv)

Kuradijärv, ka Kurtna Kuradijärv

Kurtna Kuradijärv. Eesti Loodus 4/1936

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Kurtna küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6575272

59°16'1" N

Y

703554

27°34'15" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 1,1 ha, pikkus 240 m, laius 100 m, kaldajoone pikkus 496 m

Pehme- ja heledaveeline järv, vähetoiteline

Registri kood VEE2025700

Kuradijärv on väike (1,1 ha) põhja-lõuna suunas piklik järveke, mis 1957 a. oli Kurtna järvedest kõige sügavam - 11,5 m. 1975 a. märtsis oli veetase järves alanenud umbes 6 m. Sügavaim koht on järve keskosas. Järve ümbritsevad noore männi-kasemetsaga kaetud liivased künkad, millel enne 1941 a. kasvas männimets. Kaldad on turbased, järsult vette laskuvad, täis vette kukkunud puid, põhi mudane.

Umbjärv, mille veetase on Kurtna puurkaevude tegevuse tõttu suuresti langenud.

Vesi on heleroheline ja väga läbipaistev (4,15 m). Kihistus on üsna tugev.

Veetaimestik puudus 1958 a. täielikult ning kalastikust esineb ainult ahven.

Kuradijärvel puudub vähetoitelistele järvedele iseloomulik liivane kaldavööde ja taimestik. Järve sünge, ilma ühegi taimeta veepeegel on tõenäoliselt olnud otsustav järvele nime andmisel. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/