Kurtna Särgjärv

Kurtna  Särgjärv

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Konsu küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6573158

59°14'53" N

Y

703153

27°33'43" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 2,4 ha, pikkus 340 m, laius 110 m, kaldajoone pikkus 747 m

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2027100

Kurtna Särgjärv on mõhnastiku idaserval, veerand kilomeetrit Haugjärvest kagu pool asuv 2,4 ha suurune põhja-lõuna suunas piklik järveke.

Paikneb soostunud leht- ja segametsas ning on madalate turbakallastega. Järve põhi on nähtavasti väga mudane. Läbivool veekogul on võrdlemisi tugev – vett toovad järve sisse kraavid Nõmmejärvest ja Punasest järvest, väljavool toimub Ahvenjärve.
Järv ei ole eriti taimestikurikas – 17 liiki. Kaldaservas oli veetaimedel roostekiht, mis annab tunnistust vee rauarikkusest.
Kaladest leiduvat ahvenat, särge, haugi, kokre ja latikat.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kurtna järvestik