Ahvenjärv (Kurtna Ahvenjärv, Särgjärv)

Ahvenjärv (Kurtna Ahvenjärv), ka Särgjärv

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Konsu küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6572939

59°14'46" N

Y

703333

27°33'53" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 0,7 ha, pikkus 150 m, laius 80 m, kaldajoone pikkus 362 m

Kalgiveeline ning segatoiteline järv

Registri kood VEE2027200

Kurtna Ahvenjärv on Kurtna Särgjärvest 100 m ida pool asuv 2 ha suurune põhja-lõuna suunas piklik järveke. Paikneb soostunud leht- ja segametsas.  Järv on väga taimestikurikas. Eriti palju oli ujulehtedega taimi - ujuvat penikeelt, valget ja väikest vesiroosi, kollast vesikuppu ja rusket penikeelt. Vett toovad järve sisse kraavid Särgjärvest ja Räätsma järvest, kagunurgast lähtuv kraav viib vee ida poole ja sealt algab lõunasse, Konsu järve, suunduv veekogumiskanal.

Kaladest leidub ahvenat, särge, haugi ja kokre. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Hotmedia.ee