Allikjärv [Järv Kurtna järvestikus]

Allikjärv

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Vasavere küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Kuulub Kurtna järvestikku. On ühenduses Nootjärvega

Pindala 0,1 ha, kaldajoon 110 m

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6577002  59°16'56" N 
703763  27°34'34" E 

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Registri kood VEE2025300

Kurtna Ratasjärv on Piirakajärvest 1 km põhja pool olev tilluke (0,5 ha) umbjärv. Järve ümbritseb siirdesoo, kaldad on turbased.

Kaldavees kasvasid 1976. a. järvkaisel ja tarn, veepeeglit kaunistasid ujuv penikeel, kollane vesikupp ja vesiroos. Peaaegu kogu kaldavöötme ulatuses katsid põhja mändvetikad.

Kaladest esinevat ahven ja koger. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kurtna järvestik
Hotmedia.ee