Liivjärv (Kurtna Liivjärv, Liivajärv)

Pindala: 4,5ha
Kaldajoone pikkus: 945m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.3069444
Long: 27.5630556


Liivjärv, ka Kurtna LiivjärvLiivajärv

Foto NAGI's: liivjarv

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Vasavere küla juures asuv avalik järv

Kuulub Kurtna järvede hulka

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6579663

59°18'23" N

Y

702868

27°33'47" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 4,5 ha, pikkus 450 m, laius 160 m, kaldajoone pikkus 945 m

Pehme- ja heledaveeline järv, vähetoiteline

Registri kood VEE2015000

Järvest edela ja lõuna pool kerkivad kuivad männimetsaga kaetud künkad, loodepõhja ja ida pool laiub laugasraba, kus varem leidus hulgaliselt huvitavaid liivapõhjalisi laukaid. Veekogu kaldad on liivased vaid edela- ja lõunaosas, mujal on kaldad turbased, kuid kõvad.

Seoses Oru briketitehase rajamisega ja Liivjärvest ida pool oleva raba kuivendamisega on järve veepeegel vähenenud ja veetase langenud. Nii oli 1971 a. veetase langenud 1 m, 1973 a. 2 m ja paljandunud ulatuslik ala järve lõunaosas, kus on kõige parem supluskoht ja haruldaste taimede kasvukoht.

Kurtna Liivjärv on lähtejärv, mis saadab oma vett idakaldalt lähtuva kraavi kaudu freesturbaväljade kraavidesse ja sealt Mustjõe kaudu Narva veehoidlasse. Järv toitub sademete veest ning võib-olla annavad vett ka mõned allikad.
Aastatel 1957-60 oli järv erakordselt läbipaistva (5,2-6,6 m) ja helerohelise veega. Liivjärve vesi on nõrgalt kihistunud, kuid suve teisel poolel võib kihistus tunduvalt tugevneda.
Liivjärv on väga vähese ja liigivaese taimestikuga. Veepeeglil leidus 1968. a. natuke ühte haruldast pikalehist jõgitakjat. Veesisestest taimedest kasvas edelakalda juures järv-lahnarohtu ja lõunakalda juures veidi vesikatku. Järve edela- ja lõunaosas kasvas kalda ääres tarna, pisut konnaosja ja hundinuia. /---/

Kaladest on ainsaks asukaks ahven. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Hotmedia.ee