Aknajärv [Kurtna järvestik]

Aknajärv

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Vasavere küla juures asuv avalik järv

Pindala 8,8 ha, suurim sügavus 4,2 m, pikkus 430 m, laius 260 m, kaldajoone pikkus 1 167 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6576140  59°16'27" N 
704473  27°35'16" E 

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Pehme- ja heledaveeline järv, rohketoiteline
Registri kood VEE2025600

Järve ümbritsevad männimetsaga kaetud liivased künkad, põhja ja kirde pool soostunud mets. Kaldavööde on kohati liivane, enamasti aga mudane või turbane.

Lähtejärv, mis toitub sademete veest ja nähtavasti saab lisa ka mõnest allikast. Väljavool toimub kraavi kaudu Viivikonna jõkke.

Vesi on vähe kihistunud, rohekaskollane ja keskmiselt läbipaistev (2,15 m). 
Taimestik on vähene.

Kaladest leidub järves ahvenat, särge ja haugi, olevat ka kiiska ja lutsu. Esineb jõevähk. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad: 
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kurtna järvestik