Mätasjärv (Kurtna Mätasjärv)

Mätasjärv (Kurtna Mätasjärv)

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Vasavere küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Kuulub Kurtna järvestikku

Pindala 0,5 ha, kaldajoon 305 m, pikkus 130 m, laius 50 m

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6577664  59°17'18" N 
703266  27°34'5" E 

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pehme- ja tumedaveeline, segatoiteline

Registri kood VEE2025000

Kurtna Mätasjärv on väike (0,5 ha), kuid üsna sügav (9 m) liivaküngaste vahele peitunud ilus järveke, Nootjärvest veidi üle 0,5 km loode pool. Põhja-lõuna suunas piklik rabastunud kallastega umbjärv, mida ümbritseb mets.
Vesi on pruun, selgelt kihistunud, põhjalähedases kihis ilma hapnikuta.
Järves puudub taimestik. Fütoplanktonit on vähe, zooplanktonit veidi rohkem. Viimane on erakordselt liigivane (5 liiki).
Kaladest on ainsaks asukaks pisike koger.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kurtna järvestik
Hotmedia.ee