Konnajärv (Kurtna Konnajärv, Konnjärv)

Konnajärv ehk Kurtna Konnajärv, ka Konnjärv

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Vasavere küla juures asuv avalik järv

Kuulub Kurtna järvestikku

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6578191

59°17'35" N

Y

703197

27°34'2" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 2,1 ha, suurim sügavus 6 m, pikkus 250 m, laius 140 m, kaldajoone pikkus 649 m

Pehme- ja tumedaveeline järv, segatoiteline

Registri kood VEE2024700

Kolmnurkne Kurtna Konnajärv paikneb liivaküngaste vahel olevas nõos. Männimetsaga kaetud läänekallas on kõrge ja liivane, idakaldal asub rabamännik. Läänekaldal leidub liivast kaldavöödet, paiguti ka kitsalt sitket õõtsikut, mujal on kaldad turbased –  lõunaotsast tungib peale soo. Veekogi põhja katab vähemalt 1 m paksune mudakiht.
Konnajärve näol on tegemist lähtejärvega -  kirdeotsast on väljavool Vasavere Mustjärve, sealt Kihljärve kaudu edasi Viivikonna jõkke.
Rohekaspruuni tooniga kollane vesi on keskmise läbipaistvusega (2,75 m). Võib oletada, et talvine hapnikureêiim ei ole hea.
Taimestikult oli järv 1968 a. väga vaene.

Kaladest leiduvat ahvenat, haugi, särge ja kokre. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/