Kirjakjärv (Kirjakujärv, Suur Kirjakjärv) [Kurtna järvestik]

Kirjakjärv, ka Kirjakujärv, Suur Kirjakjärv

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Konsu küla juures asuv avalik järv

Kuulub Kurtna järvestikku

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6574077

59°15'20" N

Y

704728

27°35'25" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 13,4 ha, keskmine sügavus 2,4 m, suurim sügavus 3,7 m, pikkus 720 m, laius 320 m, maht 427 tuh m3, kaldajoone pikkus 1 952 m

Valgala pindala 30,8 km2, veevahetus 23 korda aastas

Keskmise karedusega kihistumata järv, suurtaimerikas

Registri kood VEE2026500

Suur-Kirjakjärv on kirde-edela suunas piklik 13,4 ha suurune järv. Järve sügavus on vaevalt 3,7 m (keskmine sügavus 2,4 m). Järve põhja- ja lõunaotsa lähedal kerkivad nõmmemetsaga kaetud liivakünkad, ida pool on turbapinnasel kasvav kasemets, läänes lodumets. Kaldad on madalad, enamasti mudased või turbased ning põhja katab muda.

Läbivool pole kuigi tugev. Sisse voolavad kraavid Jaala järvest ja Peen-Kirjakjärvest, väljavool toimub magistraalkraavi kaudu Mustajõkke.

Vesi on kollakaspruun, keskmiselt läbipaistev (2,4 m), põhjani segunev ja soojenev. Võib oletada, et talvel ei ole järve gaasireêiim kuigi hea.

Selle järve taimestik on väga liigirikas (30 liiki) ja rohke, hõivates kogu järve. Kallastel leidus Ida-Eestis haruldast porssa.

Järves leidub ahvenat, särge, roosärge, haugi, linaskit, olevat ka latikat.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln 1977/

Kirjakjärved. Suur- ja Peen-Kirjakjärv. Soostunud kallastega kalarikkad järved. Ahven, haug, särg, roosärg, linask, latikas. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee