Jaala järv (Jala järv) [Kurtna järvestik]

Jaala järv, ka Jala järv

Ida-Virumaal Alutaguse vallas Konsu küla juures asuv avalik järv, kuulub Kurtna järvestikku

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6574893

59°15'47" N

Y

704381

27°35'6" E

 Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 19,3 ha, keskmine sügavus 4,8 m, suurim sügavus 6,4 m, pikkus 750 m, laius 460 m pikkus 1 913 m

Valgala pindala 2 km2, veevahetus 1 kord aastas

Pehme- ja heledaveeline järv, rohketoiteline

Registri kood VEE2026000

Järve ümbruses kerkivad liivase koostisega, nõmmemetsaga kaetud mõhnad, mis loode ja kagu pool ulatuvad üsna järve lähedale. Rombja põhikujuga järve teravad nurgad on suunatud loodesse ja kagusse. Kaldad on madalad, mudased ja turbased, põhi on valdavalt mudane (kuid olevat ka liivast põhja). /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Nimetamisväärset sissevoolu ei ole. Järv toitub peamiselt lähemast ümbrusest sissevalguvatest vetest. Äravool toimub ainult suurvee ajal järve kaguosast Kirjakjärve ning sealt Mustajõkke. Veepinna kõikumine aasta vältel ei ole suur.

Suvel on vesi kollakaspruun, keskmise läbipaistvusega.

Taimestiku hulk ning liikide arv (13) on vähene. Valitsevaks liigiks on pilliroog ja järvekaisel, kuid üsna ohtrasti leidub ka konnaosja, ussilille ja tarnu, vähem laialehist hundinuia jt.

Kaladest esikohal on särg, järgnevad ahven ja latikas. Esineb veel haugi ja kiiska, arvatavasti ka linaskit. / Eesti järved 1968 kirjastus „Valgus“/

Soostunud kallastega veekogu. Ahven, haug, särg, roosärg, linask, latikas. /Õngitsemine. Tln 2003/

Loe järvest ka http://www.eestiturism.ee/new/?a=view&id=212

 

Allikad:

Eesti järved 1968 kirjastus „Valgus“

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Viimati: veebruar 2018

Vaata lisaks:

Kurtna järvestik