Kurtna Väike Linajärv (Potrijärv, Kurtne Linajärv)

Kurtna Väike Linajärv, ka Potrijärv, Kurtne Linajärv

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Konsu küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Kuulub Kurtna järvestikku

Pindala 0,4 ha, suurim sügavus 6,5 m, pikkus 90 m, laius 50 m, kaldajoone pikkus 255 m

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6571239  59°13'53" N 
702120  27°32'31" E 

Poolhuumustoiteline

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Registri kood VEE2027700

Potrijärv on Linajärvest vahetult põhjas olev vaevalt 0,6 ha suurune järveke. Suurim sügavus - 6,5 m (keskmine sügavus 4,2 m). Arvatavasti on Potrijärv ja Linajärv moodustanud varem ühise veekogu. Mitmes suhtes on Linajärve sarnane, kuid veidi kaunim. Ühel pool on kallas rabane, mujal metsane. Umbjärv.
Vesi on tugevasti kihistunud. 1968. a. kasvas järves peamise taimena valge vesiroos. 
Plankton pole kuigi rikkalik. Siin esineb mitmeid rabaomaseid vorme.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/