Kulpjärv [Kurtna järvestik]

Kulpjärv

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Vasavere küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Kuulub Kurtna järvestikku

Pindala 0,6 ha, kaldajoon 278 m, pikkus 100 m, laius 90 m

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6579300  59°18'11" N 
703202  27°34'6" E 

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Registri kood VEE2015200

Kulpjärv. Foto: SweetestPoison/www.panoramio.com

Kulpjärv on Konnajärvest umbes 1 km põhja pool lagedas siirdesoos asuv 0,7 ha suurune ümmargune veesilm, mida ümbritseb kitsas õõtsikuriba. Umbjärv. Järv on võrdlemisi heleda veega, kuigi paikneb soos.

Järves puuduvad ujulehtedega taimed. Väga vähe on tarna ja hundinuia, enam leidub kardheina. Fütoplankton on vähene ja koosneb ülekaalukalt koldvetikatest, zooplankton on veidi rikkam. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kurtna järvestik