Allikjärv [Allikas Kurtna järvestikus]

Allikjärv

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Vasavere küla juures asuv allikas. Avalik veekogu

Kuulub Kurtna järvestikku

Pindala 0,2 ha

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6577002  59°16'56" N 
703763  27°35'14" E 

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Registri kood VEE4800700

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kurtna järvestik