Väike-Niinsaare järv [Kurtna järvestik]

Väike-Niinsaare järv

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Kurtna küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Kuulub Kurtna järvestikku

Pindala 0,6 ha,  kaldajoone pikkus 353 m, pikkus 120 m, laius 70 m

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6573698  59°15'12" N 
702192  27°32'44" E 

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Registri kood: VEE2026600

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/