Nõmme järv (Kurtna Nõmme järv, Nõmmjärv)

Nõmme järv, ka Kurtna Nõmme järv, Nõmmjärv

Пионерское озеро-Nõmmejärv-Pioneer lake

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Konsu küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6572688

59°14'39" N

Y

702391

27°32'53" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 12,6 ha, keskmine sügavus 3,1 m, suurim sügavus 7,5 m, pikkus 700 m, laius 340 m, maht 484 tuh m3, kaldajoone pikkus 1 626 m

Valgala pindala 20,6 km2, veevahetus 13 korda aastas

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2027400

Nõmmejärv paikneb mõhnastiku lääneserval, mõhnadest ümbritsetud nõo lõunaosas, kus ta naabriteks on Kurtna Mustjärv, Niinsaare järv ja Väike Niinsaare järv. Nõmmejärvest idas, lõunas ja edelas kerkivad liivase koostisega, okasmetsaga kaetud künkad, edelas leidub ka põllumaad. Mujalt ümbritseb järve raba, mis kaugemal läheb üle rabastunud männikuks. Idakallas, kus on ujumisvõimalus, on valdavalt liivane, mujalt on kallas turbamudane, sügavamal kaetud pruunika sapropeeliga. Järve nõgu on kõige sügavam keskosast veidi edela pool.
Veekogu on tugeva läbivooluga. Järve vee värvus varieerub aasta jooksul pruunikaskollase, oranêi ja kollakaspruuni piires ning on kõige heledam suvel. Varieerub ka vee läbipaistvus, mis on suvel üsna suur (3,1-3,5 m), talvel ja kevadel vähene (1,5 m), sügisel aga jälle väga suur (4,2 m). Vesi on vähe kihistunud.
Nõmmejärve taimestik on rohke, erinevaid liike on 18

Kaladest on järves särge, roosärge, haugi, ahvenat, kiiska, linaskit, lutsu ja vingerjat. Varem oli järv vähirikas, kuid veetaseme alanemine jättis vähiurud kuivale.

Lindudest on nähtud ainult vihitajat ja järvekauri. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/