Kurtna Linajärv (Suur Linajärv)

Kurtna Linajärv, ka Suur Linajärv

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Konsu küla juures asuv avalik järv

Kuulub Kurtna järvestikku

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6571102

59°13'49" N

Y

702011

27°32'24" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 0,9 ha, suurim sügavus 7,2 m, pikkus 150 m, laius 90 m, kaldajoone pikkus 363 m

Pehme- ja heledaveeline järv, poolhuumustoiteline

Registri kood VEE2027800

Kurtna Linajärv on Kuremäelt 3 km kirdes asuva Konsu järve põhjaotsast ligi 2 km lääne pool olev pisijärv - ainult 1,0 ha suurune, kuid võrdlemisi sügav - 7,2 m (keskmine sügavus 3,8 m). Asub katlakujulises soostunud nõos, mille nõlvadel kasvab okas- ja kasemets. Perv on soine ja turbane, põhi mudane.

Kurtna Linajärve näol on tegemist umbjärvega, mis toitub sademete ja arvatavasti mõnede allikate veest.
Vesi on kollakasroheline, keskmise läbipaistvusega ja teravalt kihistunud. 1968 a. puudus järves kaldaveetaimestik, polnud näha ka veesiseseid taimi. Veepinnal oli mõnes kohas laiguti kollast vesikuppu ja valget vesiroosi. Võib-olla on järve erakordne taimevaesus põhjustatud kunagisest linaleotamisest
. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kurtna järvestik