Mustjärv (Kurtna Mustjärv)

Pindala: 5,6ha
Kaldajoone pikkus: 1053m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.2475
Long: 27.5463889

Mustjärvka Kurtna Mustjärv

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Konsu küla juures asuv avalik järv

Kuulub Kurtna järvede hulka

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6573188

59°14'55" N

Y

702329

27°32'51" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 5,6 ha, pikkus 420 m, laius 240 m, kaldajoone pikkus 1 053 m

Pehmeveeline ning segatoiteline järv

Registri kood VEE2027000

Kurtna Mustjärve näol on tegemist soojärvega, mille kallastel on levinud raba ja rabamännik. Pärast Nõmmejärve viiva kraavi rajamist on ka selle järve veetase enam kui 0,5 m langenud. Järve pindala ei ole veetaseme langusest hoolimata siiski kuigi palju vähenenud, vaid on endiselt 5,6 ha.
Sissevool järve toimub Niinesaare järvest tuleva kraavi kaudu.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/