Kastjärv (Kurtna Kastjärv)

Kastjärv (Kurtna Kastjärv)

Ida-Virumaal, Toila vallas, Konju küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6580492

59°18'50" N

Y

702856

27°33'49" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Veepeegli pindala 2,1 ha, saarte pindala 0,5 ha, pindala kokku 2,6 ha, pikkus 280 m, laius 150 m, kaldajoone pikkus 1 096 m

Limnoloogiline tüüp – Kalgiveeline miksotroofne e. kalgiveeline segatoiteline

Registri kood VEE2014900

 

Kastjärv on Liivjärvest 500 m põhja pool asuv järveke. Oli varem 2,8 ha suurune. Teda ümbritseb soostunud mets ja siirdesoo. Edelanurgas kasvab porssa. Kaldad on pehmed, turbased või mudased.

Lähtejärv; kraav viib järve vee freesturbaväljade kraavidesse. Seoses soo kuivendamisega olevat järve veetase oluliselt alanenud.

1959. a. oli järv taimi täis kasvanud. Zooplanktonit on vähe. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

 

Vähesel määral esineb kääbusahven. /Õngitsemine, Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kurtna järvestik