Valgejärv (Kurtna Valgejärv)

Pindala: 8,3ha
Kaldajoone pikkus: 1157m
Keskmine sügavus: 4.00m
Maksimaalne sügavus: 9.99m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.2638889
Long: 27.5972222

Valgejärv (Kurtna Valgejärv)

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Konsu küla juures asuv avalik järv

Kurtna järvedest idapoolseim

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6575016

59°15'50" N

Y

705074

27°35'50" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 8,3 ha, keskmine sügavus 4,2 m, suurim sügavus 10,5 m, pikkus 410 m, laius 280 m, kaldajoone pikkus 1 157 m

Pehme- ja heledaveeline järv, poolhuumustoiteline

Registri kood VEE2025900

Kurtna Valgejärv on üsna kõvade kallastega järv, mis asub Suurest Kirjakjärvest vaevalt 0,5 km põhjakirde pool, lainja reljeefi ja liivase pinnakattega metsases maastikus.

Ainult läänes ulatub järveni raba. Järve pindala on 8,3 ha, tema nõgu on järsult süvenev, keskosas kuni 10,5 m sügav (keskmine sügavus 4,6 m). Kaldavöötmes, eriti lõunas ja idas, on rohkesti liivast põhja.
Kurtna Valgejärve näol on tegemist lähtejärvega, mis toitub sademetest ja sooveest. Põhjaosast lähtuv kraav viib vähese järvest väljavoolava vee Oru freesturbaväljade piirdekraavi ja sealt edasi Mustajõkke. Järve veetase alaneb pidevalt, kuid väljavool veekogust on praeguseks katkenud.
Vesi on kollane kuni kollakaspruun, väga läbipaistev (3,6-4,4 m) ja üsna tugevasti kihistunud (näit. 1954. a. juulis pinna- ja põhjaveekihtide temperatuuri vahe 12,2 kraadi, hüppekiht asus 6 ja 7 m vahel). Põhjalähedane vesi on suvel küllaltki hapnikurikas.
Hoolimata liigivaesusest (10 liiki) on taimestik väga rohke, kattes 3/4 järve pinnast ning on levinud kuni 8 m sügavusele.

Kalastikus valitsevad ahven ja haug, leiduvat ka särge. Vähke ja veelinde ei ole. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/