Niinsaare järv [Kurtna järvestik]

Niinsaare järv

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Konsu ning Kurtna külade juures asuv avalik järv

Kuulub Kurtna järvestikku

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6573323

59°15'0" N

Y

701999

27°32'31" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 6,5 ha, pikkus 550 m, laius 200 m, kaldajoone pikkus 1 215 m

Keskmise karedusega kihistumata järv, suurtaimerikas

Registri kood VEE2026700

Järve kaldal asub Niinsaare puhkekeskus.

Niinsaare järv. Foto:http://www.galerii.ee/panoraam/eesti/e_sisu.html?id=37

Niinsaare järv on Nõmmejärvest 0,5 km loodes asuv soojärv, mis 1963. a. kraavide kaevamisega täielikult rikuti. Järve ümbritsevad peamiselt siirdesood, ainult idas leidub raba. Niinsaare järv oli varem 7,7 ha suurune umbjärv; pärast Kurtna Suurjärvest tuleva ja Mustjärve viiva kraavi kaevamist langes veetase väga oluliselt. Nii oli 1968. a. suvel vähemalt 50% järvest kuivaks jäänud. Praegu ei ole järvel enam mingit praktilist ega esteetilist tähtsust. Järve veetase tuleks taastada, tõstes vett vähemalt 0,7 m, siis omandaks järv oma endise ilu. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee