Teiblased (Leuciscinae)

Teiblased1(Leuciscinae),  karpkalalaste (Cyprinidae)sugukonna alamsugukond; mõnes käsitluses vaadeldud ka iseseisva sugukonnana Leuciscidae. Inglise true minnows; saksa Weißfische; soome särjetEnamuses keeltes omakeelne nimi puudub ja piirdutakse ladinakeelse Leuciscinae'ga. Erinevates andmebaasides on erinev alamsugukonda kuuluvate perekondade ja liikide arv. Osa perekondi, mida siinkohal vaadeldakse kuuluvana teiblaste hulka, võivad teisal olla esitatud ebaselge paigutusega (insertae sedis) taksonitena.

Eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt (lähtudes tüüpperekonna eestikeelsest nimest).


Teiblaste hulka kuulub umbes 90 perekonda ja 579 liiki (FishBase, 2020).

Abramis – latikad (1 liik)  Euroopa ja Aasia

Acanthobrama – oralatikad (11 liiki)  Aasia, Euraasia
Achondrostoma – ahersuud (4 liiki)  Euroopa
Acrocheilus meiselmokad (1 liik)  Põhja-Ameerika
Agosia – pikkuimteibikud (1 liik)  Põhja-Ameerika
Algansea algansead (8 liiki)  Põhja- ja Kesk-Ameerika
Anaecypris – jarabugod (1 liik)  Euroopa
Aztecula – asteekteibikud (1 liik)  Kesk-Ameerika
Ballerus – abakalad (2 liiki)  Euroopa ja Aasia
Blicca – nurud (1 liik)  Euroopa ja Aasia
Campostoma – looksuud (6 liiki) Põhja-Ameerika
Chondrostoma kõhrsuud (23 liiki) Euroopa ja Aasia
Chrosomus verevteibikud (7 liiki) Põhja-Ameerika
Clinostomus – kaldsuud (2 liiki) Põhja-Ameerika
Codoma – kirevteibikud (1 liik) Kesk-Ameerika
Couesius – järveturbikud (1 liik) Põhja-Ameerika
Cyprinella – pisikarbikud (32 liiki) Põhja- ja Kesk-Ameerika
Delminichthys – dalmaatsiateibikud (4 liiki) Euroopa
Dionda diondad (6 liiki) Põhja-Ameerika
Eremichthys – kõrbeteibikud (1 liik) Põhja-Ameerika
Ericymba sompteibikud (2 liiki) Põhja-Ameerika
Erimystax pardturbikud (5 liiki) Põhja-Ameerika
Evarra  evarrad (3 liiki) Põhja-Ameerika
Exoglossum tilalõuad (2 liiki) Põhja-Ameerika
Gila gilaturbid (20 liiki) Põhja- ja Kesk-Ameerika
Hemitremia tuliturbikud (1 liik) Põhja-Ameerika
Hesperoleucus ameerikasärjed (1 liik) Põhja-Ameerika
Hybognathus peitellõuad (7 liiki) Põhja-Ameerika
Hybopsis mügarninad (6 liiki) Põhja-Ameerika
Iberochondrostoma iberokõhrsuud (5 liiki) Euroopa
Iberocypris bogardillad (1 liik) Euroopa
Iotichthys pisiturbikud (1 liik) Põhja-Ameerika
Kottelatia noolrasboorad (1 liik) Aasia
Ladigesocypris ladigesikarbikud (2 liiki) Aasia
Lavinia  laviiniad (1 liik) Põhja-Ameerika
Lepidomeda ogateibikud (6 liiki) Põhja-Ameerika
Leucaspius mudamaimud (1 liik) Euroopa ja Aasia
Leuciscus – teibid (19 liiki) Euroopa ja Aasia
Leucos lõunasärjed1 (5 liiki) Euroopa
Luxilus helkteibikud (9 liiki) Põhja-Ameerika
Lythrurus rahkteibikud (11 liiki) Põhja-Ameerika
Macrhybopsis saleturbikud (12 liiki) Põhja-Ameerika
Margariscus – pärlteibikud (2 liiki) Põhja-Ameerika
Meda – naelteibikud (1 liik) Põhja-Ameerika
Mirogrex juudilatikad1 (2 liiki) Euraasia
Moapa moapateibikud (1 liik) Põhja-Ameerika
Mylocheilus mölderturbid (1 liik) Põhja-Ameerika
Mylopharodon hõõrhambad (1 liik) Põhja-Ameerika
Nocomis nokoomised (6 liiki) Põhja-Ameerika
Notemigonus ameerikalatikad (1 liik) Põhja-Ameerika
Notropis hõbeteibid (91 liiki) Põhja-Amerika
Opsopoeodus nöbiteibikud (1 liik) Põhja-Ameerika
Oregonichthys oregonikud (2 liiki) Põhja-Ameerika
Orthodon tumeturbid (1 liik) Põhja-Ameerika
Pachychilon voltmokad (2 liiki) Euroopa
Parachondrostoma kraapsuud (4 liiki) Euroopa
Pararhinichthys ebavöötninad (1 liik) Põhja-Ameerika
Pelasgus pelasgikud (7 liiki) Euroopa
Pelecus – nugakalad (1 liik) Euraasia
Petroleuciscus peetriteibid (4 liiki) Euroopa ja Aasia
Phenacobius napplepitsad (5 liiki) Põhja-Ameerika
Phoxinellus balkanilepitsad (3 liiki) Euroopa
Phoxinus lepamaimud (21 liiki) Euroopa ja Aasia
Pimephales tömpninad (4 liiki) Põhja- ja Kesk-Ameerika
Plagopterus torkuimed (1 liik) Põhja-Ameerika
Platygobio lamemaidelid (1 liik) Põhja-Ameerika
Pogonichthys lahksabad (2 liiki) Põhja-Ameerika
Protochondrostoma kimarsuud (1 liik) Euroopa
Pseudochondrostoma kõrgassuud (3 liiki) Euroopa
Pseudophoxinus kagulepitsad (30 liiki) Euraasia, Aasia, Aafrika
Pteronotropis puriteibikud (9 liiki) Põhja-Ameerika
Ptychocheilus – hiidteibid (4 liiki) Põhja-Ameerika
Rasbosoma rasbosoomid (1 liik) Aasia
Relictus – sulakalad (1 liik) Põhja-Ameerika
Rhinichthys vöötninad (9 liiki) Põhja-Ameerika
Rhynchocypris koonlepitsad (6 liiki) Aasia, Euraasia
Richardsonius vikerteibid (2 liiki) Põhja-Ameerika
Rutilus särjed (9 liiki) Euroopa, Aasia
Scardinius – roosärjed (10 liiki) Euroopa, Aasia
Semotilus vimpelturbid (4 liiki) Põhja-Ameerika
Siphateles lätteturbikud (3 liiki) Põhja-Ameerika
Squalius – turbid (50 liiki) Euroopa, Aasia
Stypodon notthambad (1 liik) Põhja-Ameerika
Tampichthys tampikoteibikud (6 liiki) Kesk- ja Põhja-Ameerika
Telestes lõunateibid (15 liiki) Euroopa
Tribolodon uguid (4 liiki) Aasia, Vaikse ookeani loodeosa
Tropidophoxinellus täävlepitsad (2 liiki) Euroopa
Vimba – vimmad (4 liiki) Euroopa, Aasia
Yuriria – juriiriad (3 liiki) Kesk- ja Põhja-Ameerika

1 Eestikeelse nime puudumisel nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt.
Viimati: september, 2019

Vaata lisaks:

Juriiriad (Yuriria)
Uguid (Tribolodon)
Tampikoteibikud (Tampichthys)
Mehhiko notthammas (Stypodon signifer)
Lätteturbikud (Siphateles)
Vimpelturbid (Semotilus)
Vikerteibid (Richardsonius)
Vöötninad (Rhinichthys)
Sulakala (Relictus solitarius)
Laiksaba-rasbosoom (Rasbosoma spilocerca)
Puriteibikud (Pteronotropis)
Lahksabad (Pogonichthys)
Lamemaidel (Platygobio gracilis)
Torkuim (Plagopterus argentissimus)
Tömpninad (Pimephales)
Napplepitsad (Phenacobius)
Ebavöötnina (Pararhinichthys bowersi)
Tumeturb (Orthodon microlepidotus)
Oregonikud (Oregonichthys)
Nöbiteibik (Opsopoeodus emiliae)
Hõbeteibid (Notropis)
Ameerikalatikas (Notemigonus crysoleucas)
Nokoomised (Nocomis)
Hõõrhammas (Mylopharodon conocephalus)
Mölderturb (Mylocheilus caurinus)
Moapateibik (Moapa coriacea)
Juudilatikad (Mirogrex)
Naelteibik (Meda fulgida)
Pärlteibikud (Margariscus)
Saleturbikud (Macrhybopsis)
Rahkteibikud (Lythrurus)
Helkteibikud (Luxilus)
Ogateibikud (Lepidomeda)
Salesaba-laviinia (Lavinia exilicauda)
Ladigesikarbikud (Ladigesocypris)
Brittani noolrasboora (Kottelatia brittani)
Pisiturbik (Iotichthys phlegethontis)
Mügarninad (Hybopsis)
Peitellõuad (Hybognathus)
Kalifornia ameerikasärg (Hesperoleucus symmetricus)
Tuliturbik (Hemitremia flammea)
Gilaturbid (Exoglossum)
Tilalõuad (Exoglossum)
Evarrad (Evarra)
Pardturbikud (Erimystax)
Diondad (Dionda)
Pisikarbikud (Cyprinella)
Sompteibikud (Ericymba)
Kõrbeteibik (Eremichthys acros)
Järveturbik (Couesius plumbeus)
Kirevteibik (Codoma ornata)
Kaldsuud (Clinostomus)
Verevteibikud (Chrosomus)
Looksuud (Campostoma)
Asteekteibik (Aztecula sallaei)
Algansead (Algansea)
Pikkuimteibik (Agosia chrysogaster)
Meiselmokk (Acrocheilus alutaceus)
Koonlepitsad (Rhynchocypris)
Kagulepitsad (Pseudophoxinus)
Kõrgassuud (Pseudochondrostoma)
Aadria kimarsuu (Protochondrostoma genei)
Balkanilepitsad (Phoxinellus)
Täävlepitsad (Tropidophoxinellus)
Lõunateibid (Telestes)
Peetriteibid (Petroleuciscus)
Pelasgikud (Pelasgus)
Nugakala (Pelecus cultratus)
Kraapsuud (Parachondrostoma)
Voltmokad (Pachuchilon)
Lõunasärjed (Leucos)
Bogardilla (Iberocypris palaciosi)
Dalmaatsiateibikud (Delminichthys)
Iberokõhrsuud (Iberochondrostoma)
Oralatikad (Acanthobrama)
Kõhrsuud (Chondrostoma)
Jarabugo (Anaecypris hispanica)
Ahersuud (Achondrostoma)
Hiidteibid (Ptychocheilus)
Lepamaimud (Phoxinus)
Mudamaim (Leucaspius delineatus)
Vimmad (Vimba)
Turbid (Squalius)
Teibid (Leuciscus)
Roosärjed (Scardinius)
Särjed (Rutilus)
Nurg (Blicca bjoerkna)
Valgesilm (Ballerus sapa)
Abakala (Ballerus ballerus)
Latikad (Abramis)
Karpkalalased (Cyprinidae)