Valgesilm (Ballerus sapa)

Valgesilm (Ballerus sapa) on kalaliik karpkalalaste sugukonna perekonnast Ballerus, millesse lisaks valgesilmale kuulub abakala (Ballerus ballerus).

Varasemalt on valgesilma ja abakala vaadeldud kuuluvatena latikate (Abramis) perekonda (ladina keeles vastavalt Abramis sapa ja Abramis ballerus) ning paljudes andmebaasides on nad jätkuvalt esitatud selliselt.

[Inglise white-eye, white-eye bream, danube bream; saksa Sape, Zobel, Dornbrachen, Steinbrachen jm; rootsi donaubraxen; soome sapa; vene белоглазка; pärsia saba, sim]Vahel tuuakse välja ka 2 alamliiki:

Ballerus sapa aralensis (Tyapkin 1939)
Ballerus sapa bergi (Belyaev 1929)

"Valgesilm erineb latikast pikema pärakuuime (35—42 hargnevat kiirt) ja abakalast suuremate soomuste (küljejoones 48—53 soomust) poolest, tal on ka suuremad silmad. Valgesilm puudub Valge, Barentsi ja Läänemere vesikonnas, esineb aga kõikide NSV Liidu lõunapoolsete merede vesikondades. Valgesilmal on paikne ja poolsiirdevorm, kuid erinevalt latikast on ta rohkem seotud mageveekogudega ja esineb sagedamini jõgedes. Valgesilm kasvab kuni 40 cm pikkuseks ja 800 g raskuseks. /---/ Valgesilm kasvab latikast aeglasemalt, ka tema liha ei ole nii maitsev. Mõnede lõunapoolsetesse meredesse suubuvate jõgede vesikondades on tal teatav töönduslik tähtsus. Valgesilma tarbitakse suitsutatult ja kuivatatult."1

Allikad:
Loomade elu 4 kd Kalad, Tallinn, 1979
Ballerus sapa FishBase's (Juuli, 2014)
Zobel Wikipedias (saksa)
Juuli, 2014

Vaata lisaks:

Abakala (Ballerus ballerus)
Latikad (Abramis)
Teiblased (Leuciscinae)
Karpkalalased (Cyprinidae)
Hotmedia.ee