Karpkalalased (Cyprinidae)

Karpkalalased, ka karplased (Cyprinidae), kalade sugukond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi päriskarpkalaliste (Cyprinoidei) alamseltsist. Inglise cyprinids; soome särjet, särkikalat; vene карповые.

Kõige liigirikkam kalade sugukond, FishBase põhjal kuulub sellesse 376 perekonda ja 3163 liiki (jaanuar, 2020). Igal aastal lisandub uusi avastatud liike peamiselt Kagu-Aasiast. Mageveekalad, osa liike ka riimveelised, 2 liiki elavad ka merevees.

Levinud Euroopa, Aasia, Aafrika ja Põhja-Ameerika magevetes. Puuduvad Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, Madagaskaril, Indoneesia kaguosa saartel, Austraalias ning Uus-Meremaal.

Karplastel on üks seljauim, mis paikneb keha keskosas, sabauim enamasti selge väljalõikega. Suu rohkem või vähem väljasopistatav. Ujupõis suur, kaheosaline (vahel ka kolmeosaline). Neli esimest selgroolüli muutunud ujupõit sisekõrvaga ühendavaks luukeste süsteemiks (nn Weberi aparaat). Keha reeglina kaetud soomustega. Alaneeluluudel neeluhambad, lõualuudel hambaid pole.


Sugukond jaguneb Nelsoni järgi alamsugukondadeks1:

(Eestikeelsete nimede puudumisel on alamsugukonnad siinkohal nimetatud sellistena Kalapeedia toimetaja poolt).

Acheilognathinae – paljaslõuglased (6 perekonda, umbes 72 liiki).

Alburninae viidiklased (4 perekonda, umbes 82 liiki).

Barbinae – pardkalalased (30 perekonda, umbes 630 liiki)

Cultrinae – nugaviidiklased (15 perekonda, umbes 78 liiki).

Cyprininae – päriskarpkalalased  (12 perekonda, umbes 426 liiki).

Danioninae – daaniolased (38 perekonda, umbes 341 liiki). Omaette rühmana ex-danioninae võivad olla vaadeldud varem daaniolaste hulka paigutatud perekonnad, mis on sellest nüüd välja arvatud.

Gobioninae – rüntlased (29 perekonda, umbes 208 liiki).

Labeoninae – narmasmoklased (33 perekonda, umbes 398 liiki).

Leptobarbinae – saleparraklased (1 perekond, 5 liiki).

Leuciscinaeteiblased (90 perekonda, umbes 578 liiki).

Squaliobarbinae – amuurlased (3 perekonda, 3 liiki).

Tincinae linasklased (1 perekond, 1 liik).

Xenocyprinae – kriipsuulased (5 perekonda, 13 liiki).


Üsna suur osa sugukonna perekondasid ei kuulu ühtegi alamsugukonda ja on ebaselge paigutusega (incertae sedis):


Aaptosyax (giant salmon carp) – sanak (1 liik).

Acapoetambaragad (1 liik).

Albulichthysvalevküljed (1 liik).

Amblyrhynchichthys – lömmkoonud (2 liiki).

Aphyocyprisnääpskarbikud (10 liiki). Kuulub rühma ex-danioninae.

Araiocypriskribukarbikud (1 liik).

Aspiorhynchustalbkoonud (1 liik).

Atrilineasünktriibitsad (3 liiki). Kuulub rühma ex-danioninae.

Barbichthysnakarsuud (1 liik).

Barbodespardpuntiused (51 liiki).

Barbopsis (Somalian blind barb) – plasspardkalad (1 liik)

Caecobarbus (Congo blind barb) – koopapardkalad (1 liik).

Caecocyprispimekarbikud (1 liik).

Candidiavirdlikud (2 liiki).

Capoetobramaogalatikad (1 liik).

Catlocarpiohiidpardkalad (1 liik).

Chaguniustšaguunid (3 liiki)

Chuanchiapaljasparrakad (1 liik)

Coptostomabarbus – viidikpardlikud (2 liiki)

Cosmochilusnäsamokad (4 liiki).

Cyclocheilichthysümarmokad (9 liiki).

Cyprinionkarbikud (9 liiki).

Diplocheilichthys – kahashuuled (2 liiki).

Discherodontuskahashambid (4 liiki).

Eirmotusribupardlikud (4 liiki).

Elopichthyskuldpead (1 liik).

Epalzeorhynchossarvkoonud (4 liiki).

Foliferlehthuuled (1 liik).

Gymnodaniopaljasdaaniod (1 liik). Kuulub rühma ex-danioninae.

Gymnodiptychuspaljasosmanid (3 liiki).

Hampalahampalad (7 liiki).

Hemiculterellavibalviidikad (3 liiki).

Hemigrammocypris – rasboorakarbikud (1 liik). Võib olla paigutatud nääpskarbikute (Aphyocypris) perre.

Henicorhynchusnaberninad (4 liiki).

Herzensteiniaherzensteiniad (1 liik).

Hypselobarbusmägiparrakad (20 liiki).

Hypsibarbusrõksparrakad (11 liiki).

Laocypris laosekarbikud (1 liik)

Lepidopygopsis – hõrnasparrakad (1 liik).

Linichthyslinikalad (1 liik).

Lobocheilossagarlõuad (23 liiki).

Longiculterpikkviidikad (1 liik).

Luciobramahauglatikad (1 liik).

Luciocyprinushaugkarbid (2 liiki).

Macrochirichthys (long pectoral-fin minnow) – mõõkkõhud (1 liik).

Megarasboraelangad (1 liik).

Mystacoleucushelepardlikud (8 liiki)

Naziritor (Zhobi mahseers) – maidelmahsirid (1 liik).

Neolissochilus (mahseers) – lauskmokad (29 liiki).

Nipponocyprisidakarbikud(3 liiki). Kuulub rühma ex-danioninae.

Ochetobiusniglaskid (1 liik). Kuulub rühma ex-danioninae.

Onychostomakouklõuad (23 liiki).

Opsariichthyssälkmokad (12 liiki). Kuulub rühma ex-danioninae.

Oreoleuciscusmägiteibid (4 liiki).

Osteobramaluislatikad (10 liiki).

Oxygasterteravkõhud (2 liiki). Kuulub rühma ex-danioninae.

Oxygymnocypristalbkarbikud (1 liik).

Parachelaväitskõhud (7 liiki). Kuulub rühma ex-danioninae.

Paracrossochiluskämarmokad (2 liiki).

Parasikukiaseblikud (1 liik).

Paraspinibarbus – taskmokk-poorpuntius (1 liik).

Paratorvöötmahsirid (1 liik).

Parazaccolättelepitsad (2 liiki). Kuulub rühma ex-danioninae.

Percocyprisahvenkarbikud (3 liiki).

Phreatichthys (Somalian cavefish) – pimepardkalad (1 liik).

Placogobiokuppründid (2 liiki).

Platypharodonlamehambid (1 liik).

Pogobramapardlatikad (1 liik).

Poropuntiuspoorpuntiused (40 liiki).

Probarbussuurparrakad (3 liiki).

Procypriskivikarbikud (2 liiki).

Prolabeosarvnarmakad (1 liik).

Prolabeopspisinarmakad (2 liiki).

Pseudaspiuslamepeatõugjad (1 liik)

Ptychobarbusvoltparrakad (4 liiki).

Puntioplitespiikpuntiused (4 liiki).

Rasborichthyslaugrasboorad (1 liik).

Rohtee (Vatani rohtee) – rohteed (1 liik).

Rohteichthyslumbutid (1 liik).

Sanagiasanaagiad (1 liik).

Sawbwa (Sawbwa barb) – paljaspardlikud (1 liik).

Scaphiodonichthysnagarmokad (3 liiki).

Scaphognathopslasnlõuad (3 liiki).

Schismatorhynchosmõrakoonud (4 liiki).

Schizocypris (snowtrouts) – osmankarbikud (3 liiki).

Schizopygopsis (snowtrouts) – pilukõhud (8 liiki).

Semiplotusmägikarbikud (3 liiki).

Sikukianablikud (4 liiki).

Spinibarbusastelparrakad (10 liiki).

Thryssocypristrüssakarbikud (4 liiki)

Thynnichthyspunnkalad (4 liiki).

Tor (mahseers) – mahsirid (23 liiki).

Troglocyclocheilus – koopamaimikud (1 liik).

Typhlobarbuspimeparrakad (1 liik)

Typhlogarra (Iraq blind barb) – pimenapatsid (1 liik).

Xenobarbusvõõrpardlikud(1 liik).

Xenocyprioidesidakarbitsad (2 liiki). Kuulub rühma ex-danioninae.

Zaccoturblepitsad (4 liiki). Kuulub rühma ex-danioninae.


Sugukonna sisemisest süstemaatikast on ka ülaltoodust erinevaid käsitlusi.


1 Fishes of the World by Joseph S Nelson. Viies versioon. 2016.

Viimati: jaanuar, 2020


 

               

  

Vaata lisaks:

Linask (Tinca tinca)
Mõrukad (Rhodeus)
Karpkalalised (Cypriniformes)
Pakslaubad (Hypophthalmichthys)
Amuurlased (Squaliobarbinae)
Viidiklased (Alburninae)
Teiblased (Leuciscinae)
Päriskarpkalalased (Cyprininae)
Kalale.ee KIK