Teiblased (Leuciscinae)

Teiblased1(Leuciscinae), karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna alamsugukond; mõnes käsitluses vaadeldud ka iseseisva sugukonnana Leuciscidae. Inglise true minnows; saksa Weißfische; soome särjetEnamuses keeltes omakeelne nimi puudub ja piirdutakse ladinakeelse Leuciscinae'ga. Erinevates andmebaasides on erinev alamsugukonda kuuluvate perekondade ja liikide arv. Osa perekondi, mida siinkohal vaadeldakse kuuluvana teiblaste hulka, võivad teisal olla esitatud ebaselge paigutusega (insertae sedis) taksonitena.

Eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt (lähtudes tüüpperekonna eestikeelsest nimest).


Teiblaste hulka kuulub umbes 90 perekonda ja 578 liiki (FishBase, 2019).

Abramis – latikad (1 liik)  Euroopa ja Aasia

Acanthobrama – oralatikad (11 liiki)  Aasia, Euraasia
Achondrostoma – ahersuud (4 liiki)  Euroopa
Acrocheilus meiselmokad (1 liik)  Põhja-Ameerika
Agosia – pikkuimteibikud (1 liik)  Põhja-Ameerika
Algansea algansead (8 liiki)  Põhja- ja Kesk-Ameerika
Anaecypris – jarabugod (1 liik)  Euroopa
Aztecula – asteekteibikud (1 liik)  Kesk-Ameerika
Ballerus – abakalad (2 liiki)  Euroopa ja Aasia
Blicca – nurud (1 liik)  Euroopa ja Aasia
Campostoma – looksuud (6 liiki) Põhja-Ameerika
Chondrostoma kõhrsuud (23 liiki) Euroopa ja Aasia
Chrosomus – verevteibikud (6 liiki) Põhja-Ameerika
Clinostomus – kaldsuud (2 liiki) Põhja-Ameerika
Codoma – kirevteibikud (1 liik) Kesk-Ameerika
Couesius – järveturbikud (1 liik) Põhja-Ameerika
Cyprinella – pisikarbikud (32 liiki) Põhja- ja Kesk-Ameerika
Delminichthys – dalmaatsiateibikud (4 liiki) Euroopa
Dionda – diondad (6 liiki) Põhja-Ameerika
Eremichthys – kõrbeteibikud (1 liik) Põhja-Ameerika
Ericymba – sompteibikud (1 liik) Põhja-Ameerika
Erimystax – pardturbikud (5 liiki) Põhja-Ameerika
Evarra – evarrad (3 liiki) Põhja-Ameerika
Exoglossum – tilalõuad (1 liik) Põhja-Ameerika
Gila – gilaturbid (20 liiki) Põhja- ja Kesk-Ameerika
Hemitremia – tuliturbikud (1 liik) Põhja-Ameerika
Hesperoleucus – ameerikasärjed (1 liik) Põhja-Ameerika
Hybognathus – peitellõuad (7 liiki) Põhja-Ameerika
Hybopsis – mügarninad (6 liiki) Põhja-Ameerika
Iberochondrostoma iberokõhrsuud (5 liiki) Euroopa
Iberocypris bogardillad (1 liik) Euroopa
Iotichthys – pisiturbikud (1 liik) Põhja-Ameerika
Kottelatia – noolrasboorad (1 liik) Aasia
Ladigesocypris – ladigesikarbikud (2 liiki) Aasia
Lavinia – laviiniad (1 liik) Põhja-Ameerika
Lepidomeda – ogateibikud (6 liiki) Põhja-Ameerika
Leucaspius mudamaimud (1 liik) Euroopa ja Aasia
Leuciscus – teibid (19 liiki) Euroopa ja Aasia
Leucos lõunasärjed1 (5 liiki) Euroopa
Luxilus – helkteibikud (9 liiki) Põhja-Ameerika
Lythrurus – rahkteibikud (11 liiki) Põhja-Ameerika
Macrhybopsis – saleturbikud (12 liiki) Põhja-Ameerika
Margariscus – pärlteibikud (2 liiki) Põhja-Ameerika
Meda – naelteibikud (1 liik) Põhja-Ameerika
Mirogrex – eestikeelse nimeta (2 liiki) Euraasia
Moapa – moapateibikud (1 liik) Põhja-Ameerika
Mylocheilus – mölderturbid (1 liik) Põhja-Ameerika
Mylopharodon – hõõrhambad (1 liik) Põhja-Ameerika
Nocomis – nokoomised (6 liiki) Põhja-Ameerika
Notemigonus – ameerikalatikad (1 liik) Põhja-Ameerika
Notropis – hõbeteibid (91 liiki) Põhja-Amerika
Opsopoeodus – nöbiteibikud (1 liik) Põhja-Ameerika
Oregonichthys – oregonikud (2 liiki) Põhja-Ameerika
Orthodon – tumeturbid (1 liik) Põhja-Ameerika
Pachychilon voltmokad (2 liiki) Euroopa
Parachondrostoma kraapsuud (4 liiki) Euroopa
Pararhinichthys – ebavöötninad (1 liik) Põhja-Ameerika
Pelasgus pelasgikud (7 liiki) Euroopa
Pelecus – nugakalad (1 liik) Euraasia
Petroleuciscus peetriteibid (4 liiki) Euroopa ja Aasia
Phenacobius – napplepitsad (5 liiki) Põhja-Ameerika
Phoxinellus balkanilepitsad (3 liiki) Euroopa
Phoxinus lepamaimud (21 liiki) Euroopa ja Aasia
Pimephales – tömpninad (4 liiki) Põhja- ja Kesk-Ameerika
Plagopterus – torkuimed (1 liik) Põhja-Ameerika
Platygobio – lamemaidelid (1 liik) Põhja-Ameerika
Pogonichthys – lahksabad (2 liiki) Põhja-Ameerika
Protochondrostoma kimarsuud (1 liik) Euroopa
Pseudochondrostoma kõrgassuud (3 liiki) Euroopa
Pseudophoxinus kagulepitsad (30 liiki) Euraasia, Aasia, Aafrika
Pteronotropis – puriteibikud (9 liiki) Põhja-Ameerika
Ptychocheilus – hiidteibid (4 liiki) Põhja-Ameerika
Rasbosoma – rasbosoomid (1 liik) Aasia
Relictus – sulakalad (1 liik) Põhja-Ameerika
Rhinichthys – vöötninad (9 liiki) Põhja-Ameerika
Rhynchocypris koonlepitsad (6 liiki) Aasia, Euraasia
Richardsonius – vikerteibid (2 liiki) Põhja-Ameerika
Rutilus särjed (9 liiki) Euroopa, Aasia
Scardinius – roosärjed (10 liiki) Euroopa, Aasia
Semotilus – vimpelturbid (4 liiki) Põhja-Ameerika
Siphateles – lätteturbikud (3 liiki) Põhja-Ameerika
Squalius – turbid (50 liiki) Euroopa, Aasia
Stypodon – notthambad (1 liik) Põhja-Ameerika
Tampichthys – tampikoteibikud (6 liiki) Kesk- ja Põhja-Ameerika
Telestes lõunateibid (15 liiki) Euroopa
Tribolodon – uguid (4 liiki) Aasia, Vaikse ookeani loodeosa
Tropidophoxinellus täävlepitsad (2 liiki) Euroopa
Vimba – vimmad (4 liiki) Euroopa, Aasia
Yuriria – juriiriad (3 liiki) Kesk- ja Põhja-Ameerika

1 Eestikeelse nime puudumisel nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt.
Viimati: september, 2019

Vaata lisaks:

Looksuud (Campostoma)
Asteekteibik (Aztecula sallaei)
Algansead (Algansea)
Pikkuimteibik (Agosia chrysogaster)
Meiselmokk (Acrocheilus alutaceus)
Koonlepitsad (Rhynchocypris)
Kagulepitsad (Pseudophoxinus)
Kõrgassuud (Pseudochondrostoma)
Aadria kimarsuu (Protochondrostoma genei)
Balkanilepitsad (Phoxinellus)
Täävlepitsad (Tropidophoxinellus)
Lõunateibid (Telestes)
Peetriteibid (Petroleuciscus)
Pelasgikud (Pelasgus)
Nugakala (Pelecus cultratus)
Kraapsuud (Parachondrostoma)
Voltmokad (Pachuchilon)
Lõunasärjed (Leucos)
Bogardilla (Iberocypris palaciosi)
Dalmaatsiateibikud (Delminichthys)
Iberokõhrsuud (Iberochondrostoma)
Oralatikad (Acanthobrama)
Kõhrsuud (Chondrostoma)
Jarabugo (Anaecypris hispanica)
Ahersuud (Achondrostoma)
Hiidteibid (Ptychocheilus)
Lepamaimud (Phoxinus)
Mudamaim (Leucaspius delineatus)
Vimmad (Vimba)
Turbid (Squalius)
Teibid (Leuciscus)
Roosärjed (Scardinius)
Särjed (Rutilus)
Nurg (Blicca bjoerkna)
Valgesilm (Ballerus sapa)
Abakala (Ballerus ballerus)
Latikad (Abramis)
Karpkalalased (Cyprinidae)
Kalale.ee KIK