Daaniolased (Danioninae)

Daaniolased* (Danioninae), kiiruimsete luukalade almasugukond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonnast. Inglise danionins; saksa Bärblinge

* Eestikeelse nime puudumisel nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt

Süstemaatikas on erinevusi: daaniolased võivad olla käsitletud iseseisva karpkalaliste seltsi kuuluva sugukonnana Danionidae ning see omakorda jagatud alamsugukondadeks Chedrinae, Danioninae, Esominae ja Rasborinae. Paljud liigid on avastatud suhteliselt hiljuti (pärast 2004. a) ning liikide eristuste või sünonüümsusega on veel selgusetust. Siinkohal on lähtutud FishBase's toodud käsitlusest.

Peamine leviala Lõuna- ja Kagu-Aasias, mõned perekonnad levinud ka Aafrikas. Paljud liigid on erksavärvilised, piki- või püsttriipudega, täpiridadega, mistõttu nad leiavad rohket kasutamist akvaristikas.

Alamsugukonda kuulub 37 perekonda ja umbes 361 liiki (FishBase; aprill, 2020):

 

Amblypharyngodonkardsilmad (5 liiki). Aasia

Aspidopariakilbikdaaniod (2 liiki). Aasia

Bariliusbariilid (31 liiki). Aasia

Betadevariobetadevaariod (1 liik). Aasia: India

Boraraskääbusrasboorad (6 liiki). Aasia

Cabdiomorarid (1 liik). Aasia

Chelanugakõhud (3 liiki). Lõuna-Aasia

Chelaethiopshelkseljad (5 liiki). Aafrika

Daniodaaniod (26 liiki). Aasia

Danionelladanionellid (4 liiki). Aasia: Myanmar, India

Devario devaariod (47 liiki). Aasia.

Engraulicyprisanšooviskarbid (8 liiki). Aafrika

Esomuslenddaaniod (12 liiki). Lõuna- ja Kagu-Aasia (mandriosa)

Fangfangia – fangfangiad (1 liik). Aasia: Borneo saar

Horadandiahoradandiad (2 liiki). Aasia: India, Sri Lanka

Inlecyprisbirmakarbikud (1 liik). Aasia: Myanmar

Laubuka laubukad (14 liiki). Lõuna- ja Kagu-Aasia

Leptocyprissalekarbikud (9 liiki). Aafrika

Luciosomahaugdaaniod (5 liiki). Kagu-Aasia

Malayochela lipi (1 liik). Aasia: Indoneesia, Malaysia

Microdevariopisidevaariod (3 liiki). Aasia: Myanmar, Tai

Microrasborapisirasboorad (2 liiki). Aasia: Hiina (Yunnan), Myanmar

Nematabramisniitlatikad (5 liiki). Aasia: Filipiinid, Borneo saar

Neobolauusboolad (4 liiki). Aafrika

Opsaridiumnorjasdaaniod (12 liiki). Aafrika

Opsariusärndaaniod (8 liiki). Lõuna-Aasia

Paedocypris larvkarbikud (3 liiki). Kagu-Aasia: Borneo, Sumatra, Bintan 

Pectenocypriskurnkarbikud (3 liiki). Kagu-Aasia: Borneo, Sumatra

Raiamasröövpardkalad (17 liiki). Aafrika, Aasia

Rasborarasboorad (87 liiki). Lõuna- ja Kagu-Aasia; 1 liik Aafrikas

Rasboroidestseilonirasboorad* (4 liiki). Aasia: Sri Lanka

Rastrineobolamukened (1 liik). Aafrika

Salmostoma (Salmophasia)kiildaaniod (13 liiki). Lõuna-Aasia

Securiculakiinkõhud (1 liik). Lõuna-Aasia

Sundadaniosundadaaniod (8 liiki). Kagu-Aasia: Sunda saared.

Trigonopomakiilpõskrasboorad (2 liiki). Kagu-Aasia

Trigonostigmakiillaikrasboorad (4 liiki). Kagu-Aasia

 

* nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt

                                                                                                                                                                                         Aprill, 2020

Vaata lisaks:

Karpkalalased (Cyprinidae)
Kiillaikrasboorad (Trigonostigma)
Kiilpõskrasboorad (Trigonopoma)
Sundadaaniod (Sundadanio)
Kiinkõht (Securicula gora)
Kiildaaniod (Salmostoma; Salmophasia)
Mukene (Rastrineobola argentea)
Tseilonrasboorad (Rasboroides)
Rasboorad (Rasbora)
Röövpardkalad (Raiamas)
Kurnkarbikud (Pectenocypris)
Larvkarbikud (Paedocypris)
Ärndaaniod (Opsarius)
Norjasdaaniod (Opsaridium)
Uusboolad (Neobola)
Niitlatikad (Nematabramis)
Pisirasboorad (Microrasbora)
Pisidevaariod (Microdevario)
Lipi (Malayochela maassi)
Haugdaaniod (Luciosoma)
Salekarbikud (Leptocypris)
Laubukad (Laubuka)
Jayarami birmakarbik (Inlecypris jayarami)
Horadandiad (Horadandia)
Okaskurk-fangfangia (Fangfangia spinicleithralis)
Lenddaaniod (Esomus)
Anšooviskarbid (Engraulicypris)
Devaariod (Devario)
Danionellid (Danionella)
Daaniod (Danio)
Helkseljad (Chelaethiops)
Nugakõhud (Chela)
Morari (Cabdio morar)
Kääbusrasboorad (Boraras)
Karnataka betadevaario (Betadevario ramachandrani)
Bariilid (Barilius)
Kilbikdaaniod (Aspidoparia)
Kardsilmad (Amblypharyngodon)
Hotmedia.ee