Ärndaaniod (Opsarius)

Ärndaaniod (Opsarius), kiiruimsete kalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes ) seltsi karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna daaniolaste (Danioninae) alamsugukonnast. Leviala Lõuna-Aasias. Osa liike paigutus varem bariilide (Barilius) perekonda. Pikkus vahemikus 5,8-30,5 cm (SL).

Perekonnas on 8 liiki (FishBase, 2020):

Opsarius barna (F. Hamilton, 1822) (Barna baril) – barna ärndaanio (nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt; sünonüümne nimi barnabariil). Aasia: India, Nepaal, Bangladesh, Myanmar. Bentopelaagiline. Nii mägijõgedes kui ka suurtes jõgedes. Parvena. Toitub õhuputukatest ja pisikaladest. Selges vees. Pikkus kuni 15 cm (TL). Pole ohustatud. Vähene äripüük.

 

Opsarius barnoides Decio Vinciguerra, 1890 – oja-ärndaanio. Aasia: Myanmar, Hiina. Bentopelaagiline. Pikkus määramata. Pole ohustatud.

 

Opsarius bernatziki Koumans, 1937 – bernatziki ärndaanio (nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt; sünonüümne nimi bernatziki bariil). Aasia: Malaka poolsaar. Bentopelaagiline. Kiiire või mõõduka vooluga selgeveelistes jõgedes. Parvena. Toitub õhuputukatest ja veeselgrootutest. Pikkus kuni 9,1 cm (SL). Pole ohustatud.

 

Opsarius cocsa (F. Hamilton, 1822) – india ärndaanio. Aasia: India. Bentopelaagiline. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

 

Opsarius koratensis (H. M. Smith, 1931) – korati ärndaanio. Aasia: Mekongi ja Chao Phraya vesikondades. Bentopelaagiline. Enamasti vaikse vooluga ja sageli ka häguse veega suurtes jõgedes, kuid ka kiire vooluga selgetes ojades. Toitub peamiselt putukavastsetest. Pikkus kuni 10 cm (SL). Pole ohustatud.

 

Opsarius maculatus (McClelland, 1839) – tähniline ärndaanio (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: India. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 5.8 cm (CL). Pole ohustatud.

 

Opsarius pulchellus (H. M. Smith, 1931) – vöödiline ärndaanio. Aasia: Mekongi ja Chao Phraya vesikondades. Bentopelaagiline. Kiire vooluga selges vees nii suurtes kui ka väikestes jõgedes. Väikese rühmana. Toitub peamiselt putukavastsetest, ka õhuputukatest ja veeselgrootutest. Pikkus kuni 11 cm (SL). Pole ohustatud.

 

Opsarius tileo (F. Hamilton, 1822) – tileo ärndaanio (nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt; sünonüümne nimi tileobariil). Aasia: India, Bangladesh, Nepaal, tõenäoliselt ka Myanmar. Bentopelaagiline. Mägismaa jõgedes ja ojades. Pikkus kuni 30,5 cm (SL). Pole ohustatud. Äripüük.

                                                                                                                                                                                          Aprill, 2020

Vaata lisaks:

Daaniolased (Danioninae)