Laubukad (Laubuka)

Laubukad (Laubuka), kiiruimsete kalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes ) seltsi karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna daaniolaste (Danioninae) alamsugukonnast. Perekond on nime saanud hariliku laubuka bengalikeelse nime laubuka järgi. Osa liike oli varem paigutatud nugakõhtude (Chela) perekonda. Leviala Lõuna- ja Kagu-Aasias. Pisikesed kalad, pikkus 3-10,5 cm (TL). Enamasti 15-20 isendist koosnevate rühmadena. Toituvad peamiselt veepinnale kukkuvatest putukatest.

Osa liike kasutusel akvaariumikaladena.

Perekonnas on 14 liiki (FishBase, 2020):

Laubuka brahmaputraensis Kulabtong, Suksri & Nonpayom, 2012 – brahmaputra laubuk. Aasia: Bangladeshis Brahmaputra jões. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 3,4 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Laubuka caeruleostigmata H. M. Smith, 1931 (Leaping barb) – sinilaik-laubuk. Aasia: Mekongi ja Chao Phraya vesikondades. Pelaagiline. Suurtes jõgedes ja ka üleujutatud kaldametsas. Pikkus kuni 7 cm (SL). Väga ohustatud (EN). Tõenäoliselt kasutatakse prahoki valmistamiseks. Akvaristikaäri.

 

Laubuka dadiburjori Menon, 1952 (Dadio) – dadiolaubuk. Aasia: Indias Tamil Nadu osariigist kuni Goa osariigini. Pelaagiline. Jõed, ojad, järved, tiigid. Suure rühmana. Toitub õhuputukatest ja zooplanktonist, hüppab tihti veest välja. Pikkus kuni 2,5 cm (SL). Pole ohustatud. Akvaristikaäri.

 

Laubuka fasciata (Silas, 1958) – triiplaubuk. Aasia: Indias Kerala ja Karnataka osariikides. Pelaagiline. Mägiojades. Suure rühmana. Toitub õhuputukatest ja zooplanktonist. Pikkus kuni 6 cm (TL). Ohustatud (VU).

 

Laubuka insularis Pethiyagoda, Kottelat, Anjana Silva, Maduwage & Meegaskumbura, 2008 – saarelaubuk. Aasia: Sri Lanka keskosas Knucklesi mägiala jõgedes ja ojades. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 5,9 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Laubuka lankensis (Deraniyagala, 1960) – mahaweli laubuk. Aasia: Sri Lankal Mahaweli jõe vesikonnas. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 5,8 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Laubuka latens Knight, 2015 – kaveri laubuk (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: Indias Karnatakia osariigis Kaveri (Cauvery) jões. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 3,6 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Laubuka laubuca (F. Hamilton, 1822) (Indian glass barb) – harilik laubuk. Aasia: Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Malaka poolsaar, Indoneesia; teated ka Nepaalist; Mekongi ja Chao Phraya vesikondades. Mage- ja riimveeline. Bentopelaagiline. Erinevates biotoopides: erineva voolukiirusega jõgedes, järvedes, tiikides, riisipõldudel. Rühmana (20-30 isendit). Toitub veele langenud putukatest, zooplanktonist ja vetikatest. Pikkus kuni 10,5 cm (TL). Pole ohustatud. Akvaristikaäri; vahel kasutatakse kalastamisel söödakalana.

 

Laubuka parafasciata Lalramliana, Vanlalhlimpuia & Singh, 2017 – kaladani laubuk (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: Indias Mizorami osariigis Kaladani jõgikonnas. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 5,6 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Laubuka ruhuna Pethiyagoda, Kottelat, Anjana Silva, Maduwage & Meegaskumbura, 2008 – lõunalaubuk. Aasia: Sri Lanka lõunaosas Gini, Pol-Athu Modara, Nilwana ja Bentara jõgede vesikondades. Bentopelaagiline. Vihmametsade vetes. Pikkus kuni 6,8 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Laubuka siamensis Fowler, 1939 – tai laubuk. Aasia: Tai lõunaosa; Malaka poolsaar. Pelaagiline. Aeglase vooluga jõgedes, kraavides, riisipõldudel. Rühmana. Toitub õhuputukatest ja zooplanktonist. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

 

Laubuka tenella Kullander, Rahman, Norén, Mollah, 2018 – õrn laubuk (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: Bangladesh, Myanmar. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 4,7 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Laubuka trevori Knight, 2015 – trevori laubuk (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: Indias Karnataka osariigis. Bentopelaagiline. Väikestes mägijõgedes. Rühmana. Toitub õhuputukatest ja zooplanktonist. Pikkus kuni 3,1 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Laubuka varuna Pethiyagoda, Kottelat, Anjana Silva, Maduwage & Meegaskumbura, 2008 – läänelaubuk. Aasia: Sri Lanka lääneosas Keani ja Kalu jõgede vesikondades. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 5,5 cm (SL). Ohustatus määramata.

                                                                                                                                                                                           Aprill, 2020

Vaata lisaks:

Daaniolased (Danioninae)