Devaariod (Devario)

Devaariod (Devario), kiiruimsete kalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes ) seltsi karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna daaniolaste (Danioninae) alamsugukonnast. Leviala Lõuna- ja Kagu-Aasias. Erinevates biotoopides: nii kiire vooluga mägijõgedes kui ka tiikides, lammidel või üleujutatud riisipõldudel. Vilkad parvekalad.

Keha piklik, külgedelt lamestunud. Lühikesed poised (1-2 paari), paljudel liikidel piki- või põikitriibud, emased tavaliselt isastest värvilisemad. Toituvad putukatest, koorikloomadest, ussikestest, planktonist.

Mõned liigid on kasutusel akvaariumikaladena.

Perekonnas on 47 liiki (FishBase, 2020):

Devario acrostomus (Fang & Kottelat, 1999) – ülasuu-devaario. Aasia: Laoses Mekongi vesikonnas. Bentopelaagiline. Väikestes metsajõgedes, ka mägisel alal. Pikkus kuni 7,7 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Devario acuticephala (Hora, 1921) – teravpea-devaario. Aasia: India. Bentopelaagiline. Mägijõgedes ja -tiikides. Pikkus kuni 4 cm (SL). Ohustatud (VU).

 

Devario aequipinnatus (McClelland, 1839) (Giant danio) – suur devaario. Aasia: Indiast ja Nepaalist kuni Indohiina poolsaareni. Pelaagiline. Eelmäestiku jõgedes metsavööndis. Pikkus kuni 15 cm (TL). Ohustatus määramata. Akvaristikaäri.

 

Devario affinis (Blyth, 1860) – salweeni devaario. Aasia: India. Pelaagiline. Pikkus kuni 8 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Devario annandalei (Chaudhuri, 1908) – annandale'i devaario. Aasia: Chao Phraya, Salweeni ja Mekongi vesikondades. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 9 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Devario annnataliae Batuwita, de Silva & Udugampala, 2017 – ann-natalie devaario (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: Si Lankal Sinharaja vihmametsas asuva Brahmana Ella joa vetes. Liigi olemasolu peertakse osade ihtüoloogide poolt küsitavaks. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 7,4 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Devario anomalus Conway, Mayden & Tang, 2009 – chittagongi devaario. Aasia: Bangladesh; teada vaid ühes piirkonnas. Pelaagiline. Pikkus kuni 9,7 cm (SL). Ohustatud (VU).

 

Devario apogon (Chu, 1981) – yunnani devaario. Aasia: Hiinas Yunnani provintsis Irrawaddy vesikonnas. Bentopelaagiline. Suurte parvedena suurtes jõgedes, nende lisajõgedes ja ka kraavides. Pikkus kuni 5,1 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Devario apopyris (Fang & Kottelat, 1999) – nakboni devaario. Aasia: Laose põhjaosas Mekongi vesikonnas, teada vaid ühest paikkonnast. Bentopelaagiline. Leitud oru põhjas asuvast aeglase vooluga madalast ojast, ümberringi riisipõllud. Pikkus kuni 3,8 cm (SL). Ohustatud (VU).

Pilt puudub

Devario assamensis (Barman, 1984) – assami devaario. Aasia: Indias Assami osariigis. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 9 cm (SL). Ohustatud (VU).

 

Devario auropurpureus (Annandale, 1918) – inlé devaario. Aasia: Myanmaris Inlé järve vesikonnas. Pelaagiline. Tiheda taimestikuga seisuvees. Pikkus kuni 10 cm (TL), tavapikkus 5 cm (NG). Väga ohustatud (EN). Akvaristikaäri.

 

Devario browni (Regan, 1907) – browni devaario. Aasia: Myanmar Salweeni vesikonnas. Pelaagiline. Kiire vooluga varjulistes ojades. Toitub peamiselt maismaaputukatest, sealhulgas sipelgatest ja kärbestest. Pikkus kuni 8 cm (Sl). Ohustatude (VU).

 

Devario chrysotaeniatus (Chu, 1981) – kuldtriip-devaario. Aasia: Hiinas ja Laoses Mekongi ülemjooksul. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 7,1 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Devario coxi Kullander, Rahman, Norén & Mollah, 2017 – coxi devaario (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: Bangladesh. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 7,2 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Devario deruptotalea Ramananda & Vishwanath, 2014 – sogakiri-devaario (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: Indias Manipuri osariigis Yu jõkke voolavas Dutah ojas. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 6,3 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Devario devario (F. Hamilton, 1822) (Bengal danio) – harilik devaario. Aasia: Pakistan, India, Nepaal ja Bangldesh; teated kia Afganistanist. Bentopelaagiline. Jõgedes, kanalites, tiikides, üleujutatud riisipõldudel. Parvena. Toitub ussikestest, koorikloomadest, putukatest, vetikatest. Pikkus kuni 10 cm (TL). Pole ohustatud. Akvaristikaäri.

 

Devario fangae Kullander, 2017 – fangfangi devaario (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: Myanmaris Ayeyarwaddy jõe vesikonnas. Bentopelaagiline. Väikestes mägiojades. Pikkus kuni 6,1 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Devario fangfangae (Kottelat, 2000) – fangi devaario. Aasia: Laoses Nam Kadingi vesikonnas. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 6,8 cm (SL). Pole ohustatud.

Pilt puudub

Devario fraseri (Hora, 1935) (Fraser's danio) – fraseri devaario. Aasia: Indias Maharashtra osariigis. Bentopelaagiline. Jõgedes ja ojades. Pikkus kuni 10 cm (TL). Ohustatud (VU).

Pilt puudub

Devario gibber (Kottelat, 2000) – küürdevaario. Aasia: Laoses Xe Kongi ja Xe Gongi jõgede valgaladel (Mekongi vesikond); tõenäoliselt ka Laose lõunaosas ja Kambodža põhjaosas. Bentopelaagiline. Kiire või mõõduka vooluga ojades. Pikkus kuni 6,5 cm (SL). Pole ohustatud. Kohalik elatuspüük.

 

Devario horai (Barman, 1983) – hora devaario. Aasia: India. Bentopelaagiline. Mägiojades. Pikkus kuni 2,8 cm (SL). Väga ohustatud (EN).

 

Devario interruptus (Day, 1870) – pooljoon-devaario. Aasia: Hiinas Yunnani provintsis Irrawaddy vesikonnas. Bentopelaagiline. Mägiojades. Pikkus kuni 6 cm (SL), tavapikkus 5 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Devario kakhienensis (J. Anderson, 1879) – kakhyeni devaario. Aasia: Myanmaris ja Hiinas Irrawaddy vesikonnas. Bentopelaagiline. Väikestes mägiojades. Toitub maaputukatest. Pikkus kuni 12 cm (TL). Ohustatus määramata.

 

Devario kysonensis (Nguyễn, Nguyễn & Mùa, 2010) – vietnami devaario (nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt; varem vietnami daanio). Aasia: Vietnamis Nghe An'i provintsis Nam Khieni allikas. Bentopelaagiline. Madalates selge veega allikates. Pikkus kuni 15 cm (TL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Devario laoensis (Pellegrin & Fang, 1940) – mekongi devaario. Aasia: Salweeni jõest kuni Mekongi keskjooksuni. Bentopelaagiline. Kiire vooluga jõgedes. Parvena. Toitub õhuputukatest ja veeselgrootutest. Pikkus kuni 8 cm (TL). Pole ohustatud.

 

Devario leptos (Fang & Kottelat, 1999) – sale devaario. Laose põhjaosas Mekongi vesikonnas. Bentopelaagiline. Aeglase või mõõduka vooluga metsaojades. Pikkus kuni 5,2 cm (TL). Pole ohustatud.

Pilt puudub

Devario maetaengensis (Fang, 1997) (Fire bar danio) – põhjatai devaario. Aasia: Tai põhjaosas. Bentopelaagiline. Mägiojades. Toitub maaputukatest. Pikkus kuni 5 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Devario malabaricus (Jerdon, 1849) (Malabar danio) – malabari devaario. Aasia: India läänerannikul ja Sri Lankal. Bentopelaagiline. Erinevates biotoopides. Toitub putukatest ja detriidist. Pikkus kuni 12 cm (TL), tavapikkus 8 cm (TL). Pole ohustatud. Ulatuslik akvaristikaäri.

 

Devario manipurensis (Barman, 1987) – manipuri devaario. Aasia. India. Bentopelaagiline. Mägiojades. Pikkus kuni 3,8 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Devario micronema (Bleeker, 1863) – pisidevaario (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: Sri Lanka lääneosas Kelani oru kaitsealal. Bentopelaagiline. Aeglase vooluga metsaojades. Pikkus kuni 5,5 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Devario monticola Batuwita, de Silva & Udugampala, 2017 – mägidevaario (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: Sri Lankal Mahaweli jõe vesikonnas. Bentopelaagiline. Mägiojades. Pikkus kuni 5,3 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Devario myitkyinae Kullander, 2017 – myitkyina devaario (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: Myanmari põhjaosas Ayeyarwaddy jõe vesikonnas Myitkyina linna lähedal järves ja ojas. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 6,9 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Devario naganensis (Chaudhuri, 1912) – naga devaario. Aasia: India. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 4,5 cm (TL). Ohustatud (VU).

Pilt puudub

Devario neilgherriensis (Day, 1867) (Nilgiri danio) – nilgiri devaario. Aasia: India. Bentopelaagiline. Mägiojades. Pikkus kuni 10 cm (TL). Väga ohustatud (EN).

 

Devario ostreographus (McClelland, 1839) – purpurdevaario. Aasia: India. Bentopelaagiline. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Devario pathirana (Kottelat & Pethiyagoda, 1990) (Barred danio) – safiirdevaario. Aasia: Sri Lankal Nilwana jõe vesikonnas. Bentopelaagiline. Kiire vooluga ojades. Pikkus kuni 6 cm (SL). Väga ohustatud (EN). Akvaristikaäri.

 

Devario peninsulae (Smith, 1945) – lõunatai devaario. Aasia: Tali lõunaosas. Pelaagiline. Pikkus kuni 8 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Devario regina (Fowler, 1934) (Queen danio) – kuningdevaario. Aasia: India, Myanmar, Tai, Loode-Malaisia. Bentopelaagiline. Kiire või mõõduka vooluga väikejõgedes ja ojades eelmäestiku metsavööndis. Rühmana. Toitub putukatest ja zooplanktonist. Pikkus kuni 10,1 cm (TL). Pole ohustatud.

 

Devario salmonata (Kottelat, 2000) – lõhidevaario. Aasia: Laoses Bolaveni platool Mekongi vesikonnas. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 4,5 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Devario shanensis (Hora, 1928) (Hora danio) – shani devaario. Aasia: Irrawaddy ja Salweeni vesikondades. Bentopelaagiline. Ojad, tiigid, riisipõllud. Pikkus kuni 7 cm (TL). Ohustatus määramata.

 

Devario sondhii (Hora & Mukerji, 1934) – sondhi devaario. Aasia: Myanmar. Bentopelaagiline. Jõelammid, riisipõllud. Parvena. Toitub veeselgrootutest ja vetikatest. Pikkus kuni 6,5 cm (SL). Ohustatus määramata. Akvaristikaäri.

 

Devario spinosus (Day, 1870) – ogadevaario. Aasia: Myanmar. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 10 cm (TL). Ohustatus määramata.

 

Devario strigillifer (Myers, 1924) – strigildevaario. Aasia: Myanmari põhjaosas Myitkuina distriktis. Pelaagiline. Kiiretes ja madalates bambusmetsa ojades. Pikkus kuni 10 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Devario suvatti (Fowler, 1939) – suvatti devaario. Aasia: Tai. Pelaagiline. Pikkus kuni 9 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Devario udenii Batuwita, de Silva & Udugampala, 2017 – udeni devaario (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Osade ihtüoloogide poolt peetud liigi olemasolu küsitavaks. Aasia: Sri Lankal Gini jõe vesikonnas. Bentopelaagiline. Kiiretes mõõdukalt varjulistes ojades. Pikkus kuni 6,8 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Devario xyrops Fang & Kullander, 2009 (Blue moon danio) – arakani devaario. Aasia: Myanmaris Arakani mäestiku läänenõlvade väikestes metsaojades. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 7,7 cm (SL). Ohulähedane (NT).

 

Devario yuensis (Arunkumar & Tombi Singh, 1998) – yu devaario. Aasia: Indias ja Myanmaris Lokchao jões. Pelaagiline. Pikkus kuni 8,8 cm (TL). Ohustatud (VU).

                                                                                                                                                                                           Aprill, 2020

Vaata lisaks:

Daaniolased (Danioninae)
Hotmedia.ee