Nugaviidiklased (Cultrinae)

Nugaviidiklased* (Cultrinae), kiiruimsete kalade alamsugukond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonnast. Soome miekkasärjet.

* Eestikeelse nime puudumisel nimetatud sellisena Kalapeedia toimetaja poolt

Leviala Aasia mandriosas ja Suurtel Sunda saartel, kõige liigirikkamaks piirkonnaks on Hiina. Erinevad teistest karplastest peamiselt terava, nugaja kõhu poolest. Keha on külgedelt lame ja kaetud suurte soomustega.

Alamsugukonda kuulub 15 perekonda ja umbes 75 liiki (FishBase, 2020):

Anabariliushiinaviidikad (18 liiki). Aasia: Hiina

Ancherythroculterhelmessilmad (5 liiki). Aasia: Hiina, Vietnam

Chanodichthyshõbesilmad (5 liiki). Aasia: Hiina, Venemaa, Mongoolia, Vietnam

Culternugaviidikad (4 liiki). Aasia

Cultrichthysväitsviidikad (1 liik). Aasia: Hiina

Hainaniahainaaniad (1 liik). Aasia: Hiina, Vietnam

Hemiculternipsviidikad (8 liiki). Aasia

Ischikauiavatakad (1 liik). Aasia: Jaapan

Megalobramaidalatikad (5 liiki). Aasia: Venemaa, Hiina

Parabramisvalgelatikad (1 liik). Aasia: Venemaa, Hiina 

Paralaubucalammiviidikad (5 liiki). Aasia: Kagu-Aasia

Pseudohemiculter ripsviidikad (4 liiki). Aasia: Hiina, Vietnam

Pseudolaubuca läikviidikad (4 liiki). Aasia: Hiina, Vietnam

Sinibramahiinalatikad (6 liiki). Aasia: Hiina, Vietnam, Laos

Toxabramisamblatikad (7 liiki). Aasia: Hiina, Vietnam

                                                                                                                                                                                         Märts, 2020

Vaata lisaks:

Amblatikad (Toxabramis)
Hiinalatikad (Sinibrama)
Läikviidikad (Pseudolaubuca)
Ripsviidikad (Pseudohemiculter)
Lammiviidikad (Paralaubuca)
Valgelatikas (Parabramis pekinensis)
Idalatikad (Megalobrama)
Vataka (Ischikauia steenackeri)
Nipsviidikad (Hemiculter)
Ojahainaania (Hainania serrata)
Väitsviidikas (Cultrichthys compressocorpus)
Nugaviidikad (Culter)
Hõbesilmad (Chanodichthys)
Helmessilmad (Ancherythroculter)
Hiinaviidikad (Anabarilius)
Karpkalalased (Cyprinidae)