Rüntlased (Gobioninae)

Rüntlased* (Gobioninae), kiiruimsete luukalade almasugukond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonnast. Saksa Gründlingsverwandte; soome töröt. Leviala Euraasias. Väikese või keskmise suurusega mageveekalad.

* Eestikeelse nime puudumisel nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt.

Sugukonnas on 29 perekonda ja umbes 213 liiki (FishBase, 2020):

Abbottina abbottiinid (5 liiki). Aasia.

Acanthogobioogaründid (1 liik). Aasia: Hiina

Belligobiokirevründid (2 liiki). Aasia: Hiina

Biwiaidaründid (4 liiki). Aasia: Korea, Jaapan

Coreiusmaidelkalad (4 liiki). Aasia: Hiina, Korea

Coreoleuciscuskoreateibikud (2 liiki). aasia: Korea poolsaar

Gnathopogonpardründid (9 liiki). Aasia.

Gobioründid (40 liiki). Euroopa ja Aasia

Gobiobotiahaberündid (18 liiki). Aasia

Gobiocypriskarbikründid (1 liik). Aasia: Hiina

Hemibarbus hobupardkalad (12 liiki). Aasia

Ladislaviavladislaaviad (1 liik). Aasia

Mesogobiokeskründid (2 liiki). Aasia: Hiina, Korea

Microphysogobionokisründid (30 liiki). Ida-Aasia

Paracanthobramapiiklatikad (1 liik). Aasia: Hiina

Paraleucogobioteibründid (1 liik). Aasia: Hiina

Parasqualidushäslikründid (1 liik). Aasia: Vietnam

Platysmacheilusmokkründid (4 liiki). Aasia: Hiina

Pseudogobioebaründid (4 liiki). Ida-Aasia

Pseudopungtungiaebapungtungiad (2 liiki). Aasia: Korea poolsaar

Pseudorasboraebarasboorad (5 liiki). Ida-Aasia

Pungtungiapungtungiad (3 liiki). Aasia: Jaapan, Korea poolsaar

Rhinogobionospelründid (5 liiki). Aasia: Hiina

Romanogobioroomaründid (18 liiki). Euroopa ja Aasia

Sarcocheilichthyskühvelründid (14 liiki). Ida-Aasia

Saurogobiosisalründid (8 liiki). Ida-Aasia

Squalidushõberündid (14 liiki). Ida-Aasia

Xenophysogobiovõõrikründid (2 liiki). Aasia: Hiina

                                                                                                                                                                                     Märts, 2020

Vaata lisaks:

Võõrikründid (Xenophysogobio)
Hõberündid (Squalidus)
Sisalründid (Saurogobio)
Kühvelründid (Sarcocheilichthys)
Roomaründid (Romanogobio)
Nospelründid (Rhinogobio)
Pungtungiad (Pungtungia)
Ebarasboorad (Pseudorasbora)
Ebapungtungiad (Pseudopungtungia)
Ebaründid (Pseudogobio)
Mokkründid (Platysmacheilus)
Häslikrünt (Parasqualidus maii)
Teibrünt (Paraleucogobio notacanthus)
Guichenoti piiklatik (Paracanthobrama guichenoti)
Nokisründid (Microphysogobio)
Keskründid (Mesogobio)
Vladislaavia (Ladislavia taczanowskii)
Hobupardkalad (Hemibarbus)
Karbikrünt (Gobiocypris rarus)
Haberündid (Gobiobotia)
Ründid (Gobio)
Pardründid (Gnathopogon)
Koreateibikud (Coreoleuciscus)
Maidelkalad (Coreius)
Idaründid (Biwia)
Kirevründid (Belligobio)
Güntheri ogarünt (Acanthogobio guentheri)
Abbottiinid (Abbottina)
Karpkalalased (Cyprinidae)
Hotmedia.ee