Roomaründid (Romanogobio)

Roomaründid (Romanogobio), kiiruimsete luukalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna rüntlaste (Gobioninae) alamsugukonnast. Leviala Euroopas ja Aasias.

Perekonnas on 18 liiki (FishBase, 2020):

Romanogobio albipinnatus (Lukasch, 1933) (White-finned gudgeon) – valgeuim-roomarünt. Euroopa ja Aasia: Kaspia veehaarde põhjaosas Volga ja Urali jõgede alam- ja keskjooksul. Bentopelaagiline. Aeglase vooluga suurtes lisajõgedes, eelistab liivast või mudast põhja. Väikese rühmana. Toitub põhjaselgrootuist ja vetikaist. Pikkus kuni 13 cm (TL), eluiga kuni 5 a. Pole ohustatud.

 

Romanogobio amplexilabris (Bănărescu & Nalbant, 1973) – põimhuul-roomarünt. Aasia: Hiina. Bentopelaagiline. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Romanogobio antipai (Bănărescu, 1953) (Danube delta gudgeon) – alamdoonau roomarünt. Euroopa: Ukrainas ja Rumeenias Doonau alamjooksul. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 7,3 cm (SL). Välja surnud (EX), viimati registreeriti 1960-ndatel.

 

Romanogobio banaticus (Bănărescu, 1960) – banati roomarünt. Euroopa: Rumeenia. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 8,5 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Romanogobio belingi (Slastenenko, 1934) (Northern whitefin gudgeon) – belingi roomarünt. Euroopa: Musta mere veehaarde põhjaosas (Dnestr, Lõuna-Bug, Dnepr), Läänemere veehaarde lõunaosas (Oder, Visla), Põhjamere veehaarde lõunaosas (Elbe, Rein). Bentopelaagiline. Mõõduka vooluga tasandikujõgedes, eelistab liivapõhja. Eluviis öine. Toitub putukavastsetest jt bentilistest selgrootutest. Pikkus kuni 11,5 cm (SL), eluiga kuni 5 a. Pole ohustatud.

 

Romanogobio benacensis (Pollini (ru), 1816) – itaalia roomarünt. Euroopa: Itaalias ja Sloveenias Po vesikonnast Soca ja Reka vesikondadeni, võimalik ka Aadria mere veehaarde põhjaosas, asustatud Itaalia kesk- ja põhjaossa. Bentopelaagiline. Mõõduka vooluga jõgedes, ka järvedes, kus hoidub kalda lähedale, samuti soodes, kraavides jm. Rühmana. Toitub bentilistest selgrootutest ja detriidist. Pikkus kuni 10 cm (SL), eluiga kuni 4 a. Väga ohustatud (EN).

 

Romanogobio ciscaucasicus (L. S. Berg, 1932) (North Caucasian longbarbel gudgeon) – kaukasuse roomarünt. Euroopa ja Aasia: Kaspia vesihaarde lääneosas Kuma jõe (Venemaa) vesikonnast kuni Yalaminskie (Azerbaidžaan) vesikonnani. Bentopelaagiline. Kiire voolu ja kivise põhjaga jõgedes. Väikese rühmana. Toitub põhjaselgrootuist ja vetikaist. Pikkus kuni 15 cm (TL), eluiga kuni 6 a. Pole ohustatud.

 

Romanogobio elimeius (Kattoulas, Stephanidis & Economidis, 1973) – elimeia roomarünt. Euroopa: Kreekas ja Põhja-Makedoonias Vardari vesikonnast Piniose vesikonnani. Bentopelaagiline. Suurtes jõgedes ja lisajõgedes suhteliselt sügavas vees. Väikese rühmana. Toitub põhjaselgrootuist ja vetikaist. Pikkus kuni 10 cm (SL). Pole ohustatud.

 

Romanogobio johntreadwelli (Bănărescu & Nalbant, 1973) – nicholsi roomarünt. Aasia: Hiina. Bentopelaagiline. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862) (Kessler's gudgeon) – kessleri roomarünt. Euroopa: Doonau, Visla ja Dnestri valglates (Poolas, Austria , Tšehhis, Ukrainas, Bulgaarias, Rumeenias, Moldovas, Ungaris, Horvaatias, Bosnias-Hertsegoviinas, Serbias, Montenegros, Slovakkias, Sloveenias). Bentopelaagiline. Kiire voolu ja kivise põhjaga vetes. Väikse rühmana. Toitub põhjaselgrootuist ja vetikaist. Pikkus kuni 13 cm (TL), tavapikkus 12 cm (TL), eluiga kuni 5 a. Pole ohustatud.

 

Romanogobio macropterus (Kamensky, 1901) – laiuim-roomarünt. Aasia: Kaspia veehaardes Türgis, Iraanis, Azerbaidžaanis. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 8,5 cm (SL). Pole ohustatud.

Pilt puudub

Romanogobio parvus Naseka & Freyhof, 2004 – väike roomarünt. Euroopa: Venemaal Kubani jões. Demersaalne. Kiire voolu ja häguse veega jõgedes. Toitub põhjaselgrootuist. Eluviis öine. Pikkus kuni 7,5 cm (SL). Pole ohustatud.

 

Romanogobio pentatrichus Naseka & Bogutskaya, 1998 (Kuban long-barbelled gudgeon) – kubani roomarünt. Euroopa: Venemaal Kubani jõe keskjooksu lisajõgedes. Bentopelaagiline. Laminaarse vooluga kruusa- või liivapõhjaga suurtes jõgedes. Eluviis öine. Pikkus kuni 13 cm (SL). Pole ohustatud.

 

Romanogobio persus (Günther, 1899) (Kura gudgeon) – kura roomarünt. Euroopa ja Aasia: Kaspia veehaarde lääneosas Kura ja Araksi vesikondades. Bentopelaagiline. Kiire voolu ja kivise põhjaga vetes. Rühmana. Toitub põhjaselgrootuist ja vetikaist. Pikkus kuni 10,5 cm (TL). Pole ohustatud.

 

Romanogobio tanaiticus Naseka, 2001 (Don whitefin gudgeon) – doni roomarünt. Euroopa: Venemaal ja Ukrainas Doni vesikonnas. Demersaalne. Mõõduka vooluga tasandikejõgedes, eelistab liivast põhja. Öine. Toitub põhjaselgrootuist, peamiselt putukavastseist. Pikkus kuni 10,7 cm (SL), eluiga kuni 5 a. Pole ohustatud.

 

Romanogobio tenuicorpus (T. Mori, 1934) (Amur whitefin gudgeon) – sale roomarünt. Aasia: Amuuri vesikonnast Luang Hu vesikonnani (Venemaa, Hiina, Põhja-Korea), samuti Mongoolias. Bentopelaagiline. Mõõduka vooluga jõgedes, hoidub veevoolu. Parvena. Toitub põhjaselgrootuist ja zooplanktonist. Pikkus kuni 16 cm (TL). Ohustatus määramata.

 

Romanogobio uranoscopus (Agassiz, 1828) (Danubian long-barbelled gudgeon) – pikapoiseline roomarünt. Euroopa: Doonau vesikonnas (Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Saksamaa, Ungari, Itaalia, Rumeenia, Serbias ja Montenegro, Slovakkia, Sloveenia, Ukraina). Bentopelaagiline. Kiire vooluga väikestes jõgedes ja ojades. Väikese rühmana. Toitub põhjaselgrootuist ja vetikaist. Pikkus kuni 10 cm (SL). Pole ohustatud.

 

Romanogobio vladykovi (P. W. Fang, 1943) (Danube whitefin gudgeon) – doonau roomarünt. Euroopa: Doonau vesikond. Demersaalne. Mõõduka vooluga suurtes ja keskmistes tasandikujõgedes, ka järvedes. Öine. Toitub põhjaselgrootuist ja putukavasteist. Pikkus kuni 11,5 cm (SL), eluiga kuni 4 a. Pole ohustatud.

                                                                                                                                                                                         Märts, 2020

Vaata lisaks:

Rüntlased (Gobioninae)