Kühvelründid (Sarcocheilichthys)

Kühvelründid (Sarcocheilichthys), kiiruimsete luukalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna rüntlaste (Gobioninae) alamsugukonnast. Leviala Ida-Aasias (Hiina, Venemaa, Mongoolia, Jaapan, Laos, Vietnam). Järvedes ja aeglase vooluga jõgedes. Hoiduvad väikestesse rühmadesse. Toituvad põhjaselgrootuist.

Perekonnas on 12-14 liiki:

Sarcocheilichthys biwaensis K. Hosoya, 1982 – biwa kühvelrünt. Aasia: Jaapanis Biwa järves. Bentopelaagiline. Pikkus määramata. Väga ohustatud (EN).

 

Sarcocheilichthys caobangensis V. H. Nguyễn & V. B. Vo, 2001 – vietnami kühvelrünt. Aasia: Vietnam. Bentopelaagiline. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Sarcocheilichthys czerskii (L. S. Berg, 1914) (Cherskii's thicklip gudgeon) – czerski kühvelrünt. Aasia: Amuuri kesk- ja alamjooksu vesikonnas, Hanka järves, Yalu jões, Hiina põhjaosas, Korea jõgedes. Bentopelaagiline. Jõgedes ja järvedes, eelistab kivist põhja. Väikese rühmana. Toitub põhjaselgrootuist ja zooplanktonist. Pikkus kuni 10 cm (TL). Ohustatus määramata.

 

Sarcocheilichthys davidi (Sauvage, 1878) – davidi kühvelrünt. Aasia: Hiina. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 8,6 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Sarcocheilichthys hainanensis Nichols & C. H. Pope, 1927 – hainani kühvelrünt. Aasia: Hiina, Laos, Vietnam. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 9 cm (SL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Sarcocheilichthys kiangsiensis Nichols, 1930 – kiangsi kühvelrünt. Aasia: Hiina. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 17 cm (TL), tavapikkus 14,1 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Sarcocheilichthys lacustris (Dybowski, 1872) – järve-kühvelrünt. Aasia. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 20 cm (TL). Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Sarcocheilichthys nigripinnis (Günther, 1873) (Rainbow gudgeon) – viker-kühvelrünt. Aasia: Hiina, Taiwan, Korea. Eristatakse 2 alamliiki: S. n. morii (Korea) ja S. n. nigripinnis (Hiina, Taiwan). Bentopelaagiline. Jõgedes ja järvedes, eelistab kivist põhja. Väikese rühmana. Toitub põhjaselgrootuist ja zooplanktonist. Pikkus kuni 16 cm (TL), tavapikkus 7,5 cm (SL). Ohustatus määramata.

 

Sarcocheilichthys parvus Nichols, 1930 – väike kühvelrünt. Aasia: Hiina: Bentopelaagiline. Pikkus kuni 7 cm (TL), tavapikkus 5,7 cm (SL). Pole ohustatud. Võimalik kasutada akvaristikas.

 

Sarcocheilichthys sinensis Bleeker, 1871 (Chinese lake gudgeon) – hiina kühvelrünt. Aasia: Venemaal, hiinas, Koreas Amuuri vesikonnast Korea jõgede ja Xi jõeni. Bentopelaagiline. Väikestes jõgedes ja järvedes. Väikese rühmana. Toitub veeselgrootuist. Pikkus kuni 30 cm (TL), tavapikkus 12,2 cm (SL), suurim publitseeritud mass 300 g. Pole ohustatud. Äripüük.

 

Sarcocheilichthys soldatovi (L. S. Berg, 1914) (Soldatov's thicklip gudgeon) – soldatovi kühvelrünt. Aasia: Amuuri vesikonnast Lianongi vesikonnani (Puudub Korea poolsaare kesk- ja lõunaosas), Mongoolias Buiri järves. Bentopelaagiline. Pikkus kuni 12,1 cm (TL). Ohustatus määramata.

 

Sarcocheilichthys variegatus (Temminck & Schlegel, 1846) – muutlik kühvelrünt. Aasia: Jaapan, Lõuna-Korea. Eristatakse 3 alamliiki, keda võidakse käsitleda ka iseseisvate liikidena:

S. v. variegatus (Temminck & Schlegel, 1846) – Jaapan; pikkus kuni 14,9 cm (TL). Pole ohustatud.

S. v. microoculus T. Mori, 1927 – Jaapan; pikkus kuni 30 cm (TL). Pole ohustatud.

S. v. wakiyae T. Mori, 1927 – Lõuna-Korea; pikkus kuni 12 cm (TL). Pole ohustatud.

                                                                                                                                                                                         Märts, 2020

Vaata lisaks:

Rüntlased (Gobioninae)
Hotmedia.ee