Verevteibikud (Chrosomus)

Verevteibikud (Chrosomus), kiiruimsete luukalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna alamsugukonnast teiblased (Leuciscinae). Levinud Põhja-Ameerika idaosas USAs ja Kanadas. Puhtaveelistes jõgedes ja ojades.

Perekonnas on 7 liiki (FishBase, 2020):

Chrosomus cumberlandensis (W. C. Starnes & L. B. Starnes, 1978) (Blackside dace) – mustkülg-verevteibik. USAs Cumberlandi jõe ülemjooksu vesikonnas Kentucky ja Tennessee osariikides. Demersaalne. Parasvöötmes. Kiire voolu ja kivise põhjaga jõgedes ja ojades. Parvena. Toitub putukavastsetest ja vetikatest. Pikkus kuni 7,6 cm (TL), tavapikkus 5,5 cm (TL), eluiga kuni 4 a. Väga ohustatud (EN).Chrosomus eos Cope, 1861 (Northern redbelly dace) – põhja-verevteibik. Kanadas Suures Järvistus, Hudsoni lahe piirkonnas, Mississippi ülemjooksu, Missouri ja Peace-Mackenzie jõgede vesikondades, Nova Scotiast läände kuni Loode-territooriumi ja Briti Columbiani, lõunasuunas Pennsylvania põhjaosani, Wisconsini ja Nebraskani USAs. Demersaalne. Parasvöötmes. Paikne. Järvedes, tiikides, soodes, väiksemates aeglase vooluga jõgedes. Toitub putukavastsetest ja vetikatest. Pikkus kuni 8 cm (TL), tavapikkus 4,8 cm (TL), eluiga kuni 3 a. Pole ohustatud.Chrosomus erythrogaster Rafinesque, 1820 (Southern redbelly dace) – lõuna-verevteibik. USAs Erie ja Michigani järvede ning Mississippi jõe vesikondades New Yorgist, kuni Minnesotani, lõunasuunas Tenessee jõe vesikonnani Alabamas ning White ja Arkansase jõgede vesikondadeni Arizonas ja Oklahomas. Demersaalne. Parasvöötmes. Mõõduka voolu ja kivise põhjaga jõgedes, järvedes harva. Parvena. Toitub peamiselt niit- ja ränivetikatest. Pikkus kuni 9,1 cm (TL), tavapikkus 5,8 cm (TL), eluiga kuni 3 a. Pole ohustatud. Akvaristikaäri.Chrosomus neogaeus (Cope, 1867) (Finescale dace) – ameerika verevteibik. Kanadas Suures Järvistus, Hudsoni lahe piirkonnas, Mississippi ülemjooksu, Missouri ja Peace-Mackenzie jõgede vesikondades New Brunswickist kuni Yukoni-territooriumi ja Briti Columbiani; lõunasuunas New Yorgi, Wisconsinhi ja Wyomingini USAs. Demersaalne. Parasvöötmes. Paikne. Jahedates järvedes ja aeglase vooluga keskmistes jõgedes. Eelistab mudast põhja ja taimestikku. Toitub planktonist, pisiputukatest ja vähilaadsetest. Pikkus kuni 11 cm (TL), tavapikkus 6 cm (TL), eluiga kuni 6 a. Pole ohustatud.Chrosomus oreas Cope, 1868 (Mountain redbelly dace) – mägi-verevteibik. USAs Atlandi nõlval Mountaini ja Piedmonti piirkondades Shenandoahi jõest Virginias kuni Neuse jõeni Põhja-Carolinas; New jõe ülemjooksu vesikonnas; asustatud Holstoni jõestikku Virginias ja Big Sany jõestikku Kentuskys. Demersaalne. Parasvöötmes. Selge vee, kiire voolu ja kivise põhjaga ojades, väikestes ja keskmistes jõgedes. Rühmiti. Toitub niitvetikatest ja putukatest. Pikkus kuni 7,2 cm (TL), tavapikkus 5,5 cm. Pole ohustatud.Chrosomus saylori (Skelton, 2001) (Laurel dace) – loorber-verevteibik. USAs Tennessee tõgikonna ülemjooksul. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Aeglase voolu ja kivise põhjaga väiksematers jõgedes ja ojades. Toitub peamiselt putukavastsetest, vähesemal määral vetikatest. Pikkus kuni 7,4 cm (TL). Väga ohustatud (EN).Chrosomus tennesseensis (W. C. Starnes & R. E. Jenkins, 1988) (Tennessee dace) – tennessee verevteibik. USAs Tennessee jõe vesikonna ülemjooksul Virgina ja Tennessee osariikides. Demersaalne. Subtroopikas. Aeglase või mõõduka voolu ja enamasti kivise põhjaga väiksemates jõgedes. Rühmiti. Toitub putukatest ja nende vastsetest. Pikkus kuni 7,2 cm (TL). Ohustatud (VU).Jaanuar, 2020

Vaata lisaks:

Teiblased (Leuciscinae)
Hotmedia.ee