Diondad (Dionda)

Diondad (Dionda), kiiruimsete luukalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna alamsugukonnast teiblased (Leuciscinae).

Leviala Põhja-Ameerikas USAs ja Mehhikos, peamiselt Rio Grande vesikonnas. Kaljuse põhjaga väiksemates jõgedes ja ojades. Väikesed, kuni 9 cm pikkused kalad. Pruunikas-hõbejad, tumedama pikitriibuga peast sabani. Toituvad peamiselt vetikatest, samuti vee- ja õhuputukatest.

Perekonnas on 6 liiki (FishBase, 2020):

Dionda argentosa Girard, 1856 (Manantial roundnose minnow) – hõbedionda. Morfoloogiliselt eristamatu, kuid geneetiliselt erinev ümarnina-diondast (Dionda episcopa). USA: Kuradijões (Devils River) ja San Felipe ojas Texase osariigis. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kaljuse põhjaga väikejõgedes, ojades, kraavides. Toitub peamiselt niitvetikatest. Pikkus kuni 7,6 cm (SL). Ohulähedane (NT).Dionda diaboli C. Hubbs & W. H. Brown, 1957 (Devils River minnow) – kuradijõe dionda. USA: Kuradijões (Devils River) ja San Felipe, Sycamore ja Las Morase ojades Texase osariigis. Ka Mehhiko põhjaosas. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kaljuse või kruusase põhjaga väikejõgedes, ojades, kraavides. Toitub peamiselt erinevatest vetikatest. Pikkus kuni 6,4 cm (TL), tavapikkus 3,9 cm (TL). Väga ohustatud (EN).Dionda episcopa Girard, 1856 (Roundnose minnow) – ümarnina-dionda. Morfoloogiliselt eristamatu, kuid geneetiliselt erinev hõbediondast (Dionda argentosa). USA: Rio Grande vesikonnas Kuradijõe (Devils River) piirkonnas New Mexico ja Texase osariikides; Ka Mehhiko põhjaosas. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kaljuse või kruusase põhjaga väikejõgedes, ojades, kraavides. Parvena. Toitub peamiselt vetikatest vetikatest ja teistest taimedest. Pikkus kuni 7,7 cm (TL), tavapikkus 5,4 cm (TL). Pole ohustatud.

Pilt: vt hõbedionda (Dionda argentosa)

Dionda melanops Girard, 1856 (Spotted minnow) – tume dionda. Mehhikos. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Andmed vähesed. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.Dionda nigrotaeniata (Cope, 1880) (Guadalupe roundnose minnow) – guadalupe dionda. USA: Colorado ja San Antonio jõgede vesikondades Texase osariigis. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kaljulõhedes, väikejõgedes, ojades, kraavides. Pikkus kuni 9 cm (TL). Pole ohustatud.Dionda serena Girard, 1856 (Nueces roundnose minnow) – hele dionda. USA: Nueces'i jõe ülemjooksu vesikonnas Texase osariigis. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kiire või mõõduka voolu ja kivise põhjaga väikestes jõgedes. Hoidub sageli vetikatihnikuisse. Toitub peamiselt vetikatest. Pikkus kuni 7,7 cm (TL). Pole ohustatud.


Veebruar, 2020

Vaata lisaks:

Teiblased (Leuciscinae)