Lõunasärjed (Leucos)

Lõunasärjed(Leucos), kiiruimsete luukalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna alamsugukonnast teiblased (Leuciscinae). Taksonoomiliselt hiljuti moodustatud perekond, mis eraldati perekonnast särjed (Rutilus). Molekulaaruuringute põhjal lahknesid lõunasärjed särgedest enam kui 5 miljoni aasta eest. Perekonnad erinevadd teineteisest nt neeluhammaste valemi poolest. Leviala on Lõuna-Euroopas.

1 Eestikeelse nime puudumisel nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt.

Perekonda kuulub 5 liiki (FishBase, 2019):

Leucos albus Marić, 2010 – valge särg. Euroopa: Montenegros Dkadari järves ja järve suubuvates Zeta ja Moraca jõestikes. Mageveeline, pelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 29,5 cm.

Pilt puudub

Leucos aula Bonaparte, 1841 – dalmaatsia särg. Aadria mere veehaardes Soca jõgikonnast Po jõgikonnani (Itaalia, Sloveenia, Šveits, Horvaatia), introdutseeritud ka teistesse Itaalia piirkondadesse. Arvukana järvedes, tiikides, kanalites, aeglase voolu ja rohke taimestikuga ojades. Mageveeline, bentopelaagiline. Pikkus kuni 26 cm. Huvikalastuse püügiobjekt. Seisund: pole ohustatud.Leucos basak Heckel, 1843 (Albanian roach) – basak. Euroopa: Aadria mere veehaardesse jäävad järved ja aeglase vooluga jõed Albaanias, Horvaatias, Montenegros ja Serbia-Hertzegoviinas. Mageveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 23,3 cm. Toitub taimedest ja planktonist. Seisund: pole ohustatud.

Pilt puudub

Leucos panosi Bogutskaya & Iliadou, 2006 (Acheloos roach) – acheloosi särg. Euroopa: Kreekas Acheloosi ja Lourosi jõestikes; Triconise ja Ambrakia järvedes; introdutseeritud Joannina järve. Mageveeline, bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 24 cm. Täiskasvanuna toitub peamiselt limustest. Seisund: ohustatud.Leucos ylikiensis Economidis, 1991 – yliki särg. Euroopa: Kreekas Kifissose jõe vesikonnas, sh Yliki ja Paralimni järvedes; introdutseeritud Volvi järve. Mageveeline, bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 13 cm (kohalike kalameeste sõnul kuni 20 cm). Seisund: väga ohustatud.


November, 2019

Vaata lisaks:

Teiblased (Leuciscinae)
Särjed (Rutilus)