Voltmokad (Pachuchilon)

Voltmokad (Pachuchilon), kiiruimsete luukalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna alamsugukonnast teiblased (Leuciscinae). Varasemalt loetud kuuluvaks perekonda särjed (Rutilus).

Perekonnas on 2 liiki (FishBase, 2019):

Pachychilon macedonicum (Steindachner, 1892) – makedoonia voltmokk. Euroopa: Kreekas ja Põhja-Makedoonias Gallikose jõgikonnast Piniose jõgikonnani. Järvedes, tiikides, aeglase vooluga jõgedes. Mageveeline, bentopelaagiline, subtroopiline. Pikkus kuni 12 cm. Seisund: määramata.Pachychilon pictum (Heckel & Kner, 1858) (Albanian roach) – lapiline voltmokk. Teatmikus „Euroopa kalad“ (Tallinn, 2006) nimega albaania lepamaim. Euroopa: Aadria mere veehaardes Drini vesikonnast Aoosi vesikonnani (Albaania, Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, Põhja-Makedoonia, Serbia ja Montenegro). Rohke liik. Järvedes ja aeglase vooluga jõelõikudes ja ojades. Mageveeline, bentopelaagiline, subtroopiline. Suu pool-alaseisune, mokad paksud, alumine ulatub pideva voldina üle alalõua tipu. Kahvatupruun, alt valge, palju pruune laike. Pikkus kuni 18 cm. Toitub kaladest, selgrootuist, putukavasteist jm. Mõningane väljapüük. Seisund: pole ohustatud.


November, 2019

Vaata lisaks:

Särjed (Rutilus)
Teiblased (Leuciscinae)