Koonlepitsad (Rhynchocypris)

Koonlepitsad (Rhynchocypris), kiiruimsete luukalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna alamsugukonnast teiblased (Leuciscinae). On olnud paigutatud ka lepamaimude (Phoxinus) perekonda. Väikesed kalad Euraasias.

Perekonnas on 7 liiki (2019):

Rhynchocypris czekanowskii (Dybowski, 1869) (Czekanowski's minnow) – tšekanovski koonlepits, ka tšekanovski lepamaim. Euraasia: Põhja-Jäämere veehaardes Kara merest Kolõma ja Indigirkani; Amuuri vesikonnas Amuuri põhijõgedest kuni suudmeni; Sahhalini saarel Tymi jões; Vaikse ookeani veehardes Tuguri jões ja Bolšoi Šantari saarel. Jõgedes, tiikides, soodes. Mage- ja riimveeline, demersaalne. Pikkus kuni 9 cm. Seisund: pole ohustatudRhynchocypris dementjevi (Turdakov & Piskarev, 1954) – dementjevi koonlepits. Aasia. Mageveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Andmed vähesed.

Pilt puudub

Rhynchocypris deogyuensis Lee & Sim, 2017 – deogyu koonlepits (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siinkohal sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Aasia: hiljuti avastatud liik Koreas Geumi jões. Holotüübi pikkus 6,9 cm.Rhynchocypris lagowskii (Dybowski, 1869) (Amur minnow) – amuuri koonlepits, ka amuuri lepamaim. Aasia: Leena ja Amuuri jõgedest põhjas kuni Jangtse jõeni lõunas. Jõgedes, harvem järvedes. Eelistab kivist jõepõhja. Rühmiti. Mageveeline, bentopelaagiline. Pikkus kuni 24 cm (tavapikkus 13,5 cm). Toitub putukatest, putukavastsetest, limustest.Rhynchocypris oxycephalus (Sauvage & Dabry de Thiersant, 1874) (Chinese minnow) – hiina koonlepits. Aasia: Vaikse ookeane veehaardes jõgedes Amuurist põhjas kuni Jantseni lõunas; Koreas Kollase mere veehaarde jõgedes; Jaapanis Honshu, Kyushu ja Shikoku saartel jm. Mageveeline, demersaalne, parasvöötmeline. Mõõduka ja kiire vooluga vetes, eelistab kivist põhja. Pikkus kuni 17,2 cm. Toitub vetikatest, selgrootuist, putukavastsetest, limustest.Rhynchocypris percnurus (Pallas, 1814) (Lake minnow) – järve-koonlepits, ka järve-lepamaim. Euraasia: Euroopas erinevate riikide veekogudes (Valgevene, Tšehhi, Saksamaa, Leedu, Poola, Venemaa ja Ukraina); Aasias Hiina põhjaosa, Jaapani, Korea ja Siberi vetes. Peamiselt väikestes järvedes või tiikides, ka suurte järvede isoleeritud osades, häguses, taimerohkes vees. Talub hästi hapnikuvaegust. Mageveeline, bentopelaagiline. Rändeid ei teosta. Pikkus kuni 18,5 cm (tavapikkus 9 cm). Toitub planktonist, põhjaloomastikust jm. Seisund: pole ohustatud.Rhynchocypris poljakowii (Kessler, 1879) (Balkhash minnow) – balkaši koonlepits. Aasia: Kazahstanis ja Kirgiisias Balhaši ja Issõk-Kuli järvede vesikondades. Jõgedes ja järvedes, erineva voolutugevusega vetes. Parvedena. Mageveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 10 cm. Toitub vetikatest, putukavastsetest ja selgrootuist.November, 2019

Vaata lisaks:

Teiblased (Leuciscinae)
Hotmedia.ee