Pisikarbikud (Cyprinella)

Pisikarbikud (Cyprinella), kiiruimsete luukalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna alamsugukonnast teiblased (Leuciscinae). Inglise satinfins shiners.

Leviala Põhja-ja Kesk-Ameerikas. Väikesed, vilkad kalad. Erinevates biotoopides: jõed, järved, ojad. Tihti suurte parvedena (kuni 500-600 isendit). Toituvad erinevatest putukatest ja taimedest.

Perekonnas on 32 liiki (FishBase, 2020):

Cyprinella alvarezdelvillari Contreras-Balderas & Lozano-Vilano, 1994 (Tepehuan shiner) – tepehuani pisikarbik. Mehhiko vetes. Bentopelaagiline. Troopikas. Enamasti soojas (üle 29 oC) ojavees. Pikkus kuni 4,4 cm (SL). Äärmiselt ohustatud (CR).Cyprinella analostana Girard, 1859 (satinfin shiner) – siidiuim-pisikarbik. USAs Atlandi nõlval Hudsoni jõe vesikonnast New Yorgi osariigis kuni Peede jõe vesikonnani Lõuna-Carolinas; isoleeritud populatsioon Ontario järves (New York). Bentopelaagiline. Parasvöötmes. Võrdlemisi kiire voolu ja liivase-kivise põhjaga väikestes jõgedes ja ojades. Parvena. Toitub putukatest ja putukavastsetest. Isane valvab marja ja vastseid. Pikkus kuni 11 cm (TL), tavapikkus 7 cm (TL), eluiga kuni 4 a. Pole ohustatud.Cyprinella bocagrande (Chernoff & R. R. Miller, 1982) (largemouth shiner) – suursuu-pisikarbik. Endeem Mehhikos Guzmani vesikonnas. Bentopelaagiline. Troopikas. Suure parvena. Pikkus kuni 4,1 cm (SL). Äärmiselt ohustatud (CR).

Pilt puudub

Cyprinella caerulea (D. S. Jordan, 1877) (Blue shiner) – sinine pisikarbik. USAs Coosa ja Cahaba jõestikes Tennessee osariigi kaguosas, Georgia osariigi loodeosas ja Alabama osariigis. Bentopelaagiline. Subtroopiline. Kiire või mõõduka voolu ja kivise või liivase-kivise põhjaga keskmistes ja väiksemates jõgedes. Rühmiti. Toitub putukatest ja putukavastsetest. Pikkus kuni 10 cm (TL), tavapikkus 6 cm (TL). Väga ohustatud (EN).Cyprinella callisema (D. S. Jordan, 1877) (Ocmulgee shiner) – vimpel-pisikarbik. USAs Georgia osariigis Altamaha ja Ogeechee jõgede vesikondades. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Liivase või kivise põhjaga väikestes ja keskmistes jõgedes. Pikkus kuni 9 cm (TL). Pole ohustatud.Cyprinella callistia (D. S. Jordan, 1877) (Alabama shiner) – alabama pisikarbik. USAs Tennessee osariigi kaguosas, Georgia loodeosas, Mississippi kirdeosas ja Alabama osariigis. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga väikestes ja keskmistes ojades. Parvena. Toitub putukatest ja putukavastsetest. Pikkus kuni 13 cm (TL). Pole ohustatud.Cyprinella callitaenia (R. M. Bailey & Gibbs, 1956) (bluestripe shiner) – sinitriip-pisikarbik. USAs Georgia, Alabama ja Florida osariikides Apalachicole jõe vesikonnas. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Liivase-kivise põhjaga väikestes ja keskmistes jõgedes. Pikkus kuni 9 cm (TL). Ohulähedane (NT).Cyprinella camura (D. S. Jordan & Meek, 1884) (bluntface shiner) – tömpnina-pisikarbik. USAs Mississppi ja Tennessee jõgede lisajõgedes; 2 eraldi populatsiooni – üks Mississipist ühel ja teine teisel pool. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kiire või mõõduka voolu ja kivise põhjaga jõgedes, harvem järvedes. Parvena. Toitub vee-selgrootuist. Pikkus kuni 15 cm (TL). Pole ohustatud.Cyprinella chloristia (D. S. Jordan & Brayton, 1878) (greenfin shiner) – roheuim-pisikarbik. USAs Santee jõe vesikonnas Põhja-Carolinas ja Lõuna-Carolinas ning Peedee jõe vesikonnas Lõuna-Carolinas. Bentopelaagiline. Kivise-liivase põhjaga keskmistes ja väikestes jõgedes ning ojades. Parvena. Pikkus kuni 7,5 cm (TL). Pole ohustatud.Cyprinella eurystoma (D. S. Jordan, 1877) – laisuu-pisikarbik. Endeem USAs. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Andmed vähesed. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Cyprinella formosa (Girard, 1856) (beautiful shiner) – kaunis pisikarbik. USAs New Mexico edelaosas ja Arizona kaguosas, samuti Mehhikos. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Liivase-kivise põhjaga ojades. Pikkus kuni 9 cm (TL). Ohustatud (VU).Cyprinella galactura (Cope, 1868) (whitetail shiner) – valgesaba-pisikarbik.USAs Tennessee ja Cumberlandi jõgede vesikondades, Savannah ja Santee ülemjooksude vesikondades, New jõe ülemjooksu valglas, White ja st Francise jõgikondades. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga keskmistes jõgedes ja ojades. Parvena. Toitub putukatest ja putukavastsetest. Pikkus kuni 15 cm (TL), tavapikkus 6,9 cm (TL), eluiga kuni 4 a. Pole ohustatud.Cyprinella garmani (D. S. Jordan, 1885) (gibbous shiner) – garmani pisikarbik. Endeem Meehikos. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Andmed vähesed. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Cyprinella gibbsi (W. M. Howell & J. D. Williams, 1971) (Tallapoosa shiner) – tallapoosa pisikarbik. USAs Tallapoosa jõestikus Aalabama ja Georgia osariikides. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kivise või liivase põhjaga keskmistes ja väiksemates jõgedes. Toitub selgrootutest ja putukatest. Pikkus kuni 9,5 cm (TL), tavapikkus 6,9 cm (TL). Pole ohustatud.Cyprinella labrosa (Cope, 1870) (thicklip chub) – pakshuul-pisikarbik. USAs Peedee jõe ülemjooksu ja Santee jõe vesikondades Virgina, Põhja-Carolina ja Lõuna-Carolina osariikides. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kaljuse põhjaga väiksemates jõgedes ja ojades. Pikkus kuni 6,7 cm (TL), tavapikkus 4,8 cm (TL). Pole ohustatud.Cyprinella leedsi (Fowler, 1942) (bannerfin shiner) – lippuim-pisikarbik. USAs Atlandi nõlval Edisto jõe vesikonnast Lõuna-Carolinas kuni Altamaha jõe vesikonnani Georgias; Suwannee ja Ochlockonee jõgikondades Georgias ja Floridas. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Liivase põhjaga keskmistes ja suurtes jõgedes. Parvena. Toitub vette kukkunud putukatest ja putukavastsetest. Pikkus kuni 10 cm (TL). Pole ohustatud.Cyprinella lepida Girard, 1856 (plateau shiner) – texase pisikarbik. USAs Texase osariigis Edwardsi tasandikul Nuecesi jõe vesikonna ülemjooksul. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Allikates või allikalistes ojades. Pikkus kuni 7,5 cm (TL). Väga ohustatud (EN).Cyprinella lutrensis (S. F. Baird & Girard, 1853) (red shiner) – punane pisikarbik. USAs Mississippi jõe vesikonnas Wisconsini edelaosat ja Indiana idaosast kuni Wuomingin ja lõunas Lousianani; Mississippist lännesuunas kuni Rio Grande jõeni Texases, New Mexicos ja Colorados; samuti Mehhiko põhjaosas. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Liivase või mudase põhja ja enamasti sogase veega keskmistes ja suurtes jõgedes, järvedes ja tiikides. Parvena. Toitub vee- ja õhuputukatest, samuti vetikatest. Pikkus kuni 9 cm (TL), tavapikkus 4,9 cm (TL), eluiga kuni 3 a. Pole ohustatud.Cyprinella monacha (Cope, 1868) (spotfin chub) – türkiis-pisikarbik. USAs Väike-Tennessee jões Põhja-Carolinas, Buffalo ja Emory jõgedes Tennessees, Holstoni jões Virginias ja Tennessees. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga väiksemates jõgedes. Rühmana. Toitub veeputukatest ja nende vastsetest. Pikkus kuni 11 cm (TL), tavapikkus 7 cm (TL), eluiga kuni 4 a. Ohustatud (VU).Cyprinella nivea (Cope, 1870) (whitefin shiner) – valgeuim-pisikarbik. USAs Atlandi nõlval Neuse jõe vesikonnast Põhja-Carolinas kuni Savannah jõe vesikonnani Georgias. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Mõõduka voolu ja liivase-kivise põhjaga keskmistes ja väiksemates jõgedes. Toitub õhuputukatest, samuti vee-selgrootuist. Pikkus kuni 8,5 cm (TL). Pole ohustatud.Cyprinella panarcys (C. L. Hubbs & R. R. Miller, 1978) (Conchos shiner) – võrkjas pisikarbik. Mehhiko põhjaosas. Bentopelaagiline. Troopikas. Andmed vähesed. Pikkus määramata. Väga ohustatud (EN).Cyprinella proserpina (Girard, 1856) (Proserpine shiner) – proserpina pisikarbik. USAs Texase osariigis; Mehhikos Coahuila osariigis. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kiire või mõõduka voolu ja kivise põhjaga väiksemates madalates jõgedes. Parvena. Toitub vee- ja õhuputukatest ja nende vastsetest. Pikkus kuni 7,5 cm (TL), tavapikkus 4,3 cm (TL). Ohustatud (VU).Cyprinella pyrrhomelas (Cope, 1870) (fieryblack shiner) – lõõmsaba-pisikarbik. USAs Peedee ja Santee jõgede vesikondades Põhja-Carolinas ja Lõuna-Carolinas; asustatud Chattooga jõkke Georgias. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kiire voolu ja kivise või kruusase põhjaga väiksemates jõgedes. Parvena. Toitub õhuputukatest ja putukavastsetest. Pikkus kuni 11 cm (TL). Pole ohustatud.Cyprinella rutila (Girard, 1856) (Mexican red shiner) – monterrey pisikarbik. Endeem Mehhiko vetes. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Andmed vähesed. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.Cyprinella spiloptera (Cope, 1867) (spotfin shiner) – laikuim-pisikarbik. Põhja-Ameerika: Atlandi nõlval St. Lawrernce jõe vesikonnast (Quebec, Kanada) kuni Potomaci jõe vesikonnani Virginias (USA); Suures Järvistus (välja arvatud Superiori järv), Hudsoni lahe piirkonnas ja Mississippi vesikonnast Ontariost (Kanada) ja New Yorgist kuni Põhja-Dakotani ning lõunas Alabama ja Oklahoma idaosani (USA). Bentopelaagiline. Subtroopikas. Mõõduka voolu ja liivase või kivise põhjaga keskmistes ja väikestes jõgedes. Parvena. Toitub peamiselt putuklatest ja nende vastsetest. Pikkus kuni 12 cm (TL), tavapikkus 7,7 cm (TL), eluiga kuni 5 a. Pole ohustatud.Cyprinella stigmatura (D. S. Jordan, 1877) – tähnsaba-pisikarbik. Endeem USAs. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Andmed vähesed. Pikkus määramata. Ohustatus määramata.

Pilt puudub

Cyprinella trichroistia (D. S. Jordan & C. H. Gilbert, 1878) (tricolor shiner) – trikoloor-pisikarbik. USAs Alabama jõe vesikonnas Tennessee osariigi kaguosas, Georgia osariigi loodeosas ja Alabama osariigis. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kiire voolu ja kivise või kruusase põhjaga väiksemates jõgedes. Parvena. Toitub õhuputukatest ja putukavastsetest. Pikkus kuni 10 cm (TL). Pole ohustatud.Cyprinella venusta Girard, 1856 (blacktail shiner) – mustsaba-pisikarbik. USAs: Mehhiko lahe veehaardes Suwannee jõest (Georgia, Florida) kuni Rio Grande jõeni (Texas); Mississippi veehaardes Illinoisi lõunaosast ja Missourist kuni Luosiaanani ja läänesuunas Punase jõe vesikonnani Oklahoma lääneosas; asustatud Saci jõkke Missouris. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Kiire voolu ja kivise põhjaga jõgedes, samuti järvede kivise põhjaga kaldavööndis. Rühmiti. Toitub putukatest, putukavastsetest, seemnetest, vetikatest ja detriidist. Pikkus kuni 19 cm (TL). Pole ohustatud.Cyprinella whipplei Girard, 1856 (steelcolor shiner) – terashall pisikarbik. USA: Mississipi vesikonnas Ohiost ja Lääne-Virginiast kuni Missourini ja Oklahoma idaosani, lõunasuunas Alabama põhjaosani Lousiana põhjaosani; Alabama osariigiks ka Black Warriori jõestikus. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Mõõduka voolu ja liivase või kivise põhjaga keskmistes ja väiksemates jõgedes. Parvena. Toitub peamiselt putukatest ja nende vastsetest. Pikkus kuni 16 cm (TL), tavapikkus 8,8 cm (TL), eluiga kuni 3 a. Pole ohustatud.Cyprinella xaenura (D. S. Jordan, 1877) (Altamaha shiner) – altamaha pisikarbik. USA: Altamaha jõe ülemjooksu vesikonnas Georgia osariigis. Bentopelaagiline. Subtroopikas. Liivase või kivise põhjaga väikestes jõgedes ja ojades. Pikkus kuni 11 cm (TL). Ohulähedane (NT).Cyprinella xanthicara (W. L. Minckley & Lytle, 1969) (Cuatro Cienegas shiner) – kuldpea-pisikarbik. Mehhikos. Bentopelaagiline. Troopikas. Andmed vähesed. Pikkus määramata. Väga ohustatud (EN).Cyprinella zanema (D. S. Jordan & Brayton, 1878) (Santee chub) – santee pisikarbik. USA: Cape Fear'i, Peedee ja Santee jõgede vesikondades Põhja-Carolina ja Lõuna-Carolina osariikides. Bentopelaagiline. Parasvöötmes. Liivase või kivise põhjaga väikestes jõgedes ja ojades. Pikkus kuni 7,5 cm (TL), tavapikkus 5 cm (TL). Pole ohustatud.


Veebruar, 2020

Vaata lisaks:

Teiblased (Leuciscinae)
Hotmedia.ee