Uguid (Tribolodon)

Uguid (Tribolodon), kiiruimsete luukalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna alamsugukonnast teiblased (Leuciscinae). Ida-Aasias; Vaikse ookeani loodeosas. Mere- ja mageveelised.

Perekonnas on 4 liiki (FishBase,2020):

Tribolodon brandtii (Dybowski, 1872) (inglise pacific redfin; jaapani maruta ugui) – harilik ugui, ka ugai. Vaikse ookeani loodeosa rannikumeres Šantari saartest kuni Koreani ja lõunasuunas kuni 34oN, Sahhalini ja Jaapani jõgedes, samuti Iturupi ja Kunaširi saartel (Kuriili saarestik). Mere-, riim- ja mageveeline. Demersaalne. Anadroomne. Pikkus kuni 50 cm (TL), suurim rgistreeritud kaal 1,5 kg, eluiga kuni 10 a. Ohustatus määramata. Kaubanduslik väljapüük. 1970-ndatel püüti aastas mitu tuhat tonni, 1990-ndatel 300-500 t. Huvikalastus: Sahhalini saarel püüavad huvikalastajad kokku rohkem kui püütakse tööndusliku püügiga. Liha võrdlemisi maitsev, kuid rohkete pindluudega.Tribolodon hakonensis (Günther, 1877) (Big-scaled redfin, Japanese dace, Ugui) – hakone ugui. Aasia: Sahhalini saare, Jaapani ja Korea vetes, teated ka Venemaa ja Hiina vetest. Mage- ja riimveeline. Bentopelaagiline. Turgutub meres, koeb jõgedes, on olemas ka järveline vorm. Omnivoorne, peamiseks toiduksjõgedes põhja-selgrootud, meres zooplankton. Pikkus kuni 50 cm (TL), suurim rgistreeritud kaal 1,5 kg, eluiga kuni 10 a. Ohustatus määramata. Kaubandusliku väljapüügi puhul ei eristata harilikust uguist, kuid hakone ugui osakaal kogusaagis on märksa väiksem. Ka huvikalastus.Tribolodon nakamurai A. Doi & Shinzawa, 2000 (jaapani ukekuchii-ugui) – nakamura ugui. Endeem Jaapani vetes. Mageveeline. Bentopelaagiline. Jõgedes. Toitub bentilistest selgrootutest ja pisikaladest. Pikkus kuni 50 cm (SL). Väga ohustatud (EN).Tribolodon sachalinensis (A. M. Nikolskii, 1889) (jaapani ezo-ugai) – sahhalini ugui. Jaapanis ja Sahhalini saarel. Mere-, riim- ja mageveeline. Bentopelaagiline. Anadroomne. Pikkus kuni 43 cm (TL). Ohustatus määramata.


Veebruar, 2020

Vaata lisaks:

Teiblased (Leuciscinae)