Lepamaimud (Phoxinus)

Lepamaimud (Phoxinus), kiiruimsete luukalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi karplaste (Cyprinidae) sugukonna teiblaste (Leuciscinae) alamsugukonnast. Inglise minnows; vene гольяны. Levinud Euroopas ja Aasias. Väikesed kalad. Keha silindriline, tugev, kaetud pisikeste soomustega, kuid rinnauimede vahel kõhul soomused tavaliselt puuduvad. Sabauim kaheharuline. Teravad neeluhambad. Küljejoon enamasti mittetäielik, selle ääres sageli piklikud või ruudukujulised tumedad laigud, mis võivad sulanduda tumedaks triibuks, eriti noorjärkude puhul. Isastel kudemise ajal pulmarüü, ka helmeskate. Perekonna klassifikatsioon pole lõplik, geeniuuringute põhjal on perekond parafüleetiline.

Perekonnas on 21 liiki (FishBase, 2019):

Phoxinus apollonicus Bianco & De Bonis, 2015 – albaania lepamaim (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Euroopa: Montenegro ja Albaania vetes. Mageveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 6,8 cm.Phoxinus bigerri Kottelat, 2007 (Adour minnow) – adouri lepamaim. Euroopa: Prantsusmaal Adouri vesikonnas; Hispaanias ja Andorras Ebro vesikonnas. Jahedates kiire voolu ja kivise või kruusase põhjaga ojades. Pikkus kuni 6,6 cm. Seisund: pole ohustatud.Phoxinus brachyurus L. S. Berg, 1912 (Seven River's minnow) – lühisaba lepamaim. Aasia: Kazahstan ja Kõrgõstan Tšu ja Ili jõgede vesikonnad. Kiire voolu ja kivise põhjaga ojad. Mageveeline, demersaalne, parasvöötmeline. Pikkus kuni 8,4 cm.Phoxinus colchicus L. S. Berg, 1910 – kolhise lepamaim. Varasemalt peetud hariliku lepamaimu (Phoxinus phoxinus) alamliigiks. Euroopas ja Aasias: Kubani ülemjooksu lisajõgedes, Kaukaasias Musta ja Kaspia mere basseinides (Venemaa, Gruusia), esinemist Türgi idaosas (Hopa) pole viimastel aastatel kinnitatud. Kiire vooluga suurtes ja keskmistes jõgedes, eelistab kruusapõhja. Mageveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 8,2 cm. Parvekala, kuid talvel parved lagunevad ja kalad varjuvad kivide alla. Sarnaneb hariliku mudamaimuga, kuid triibud-laigud pole nii erksad, esineb ka mustrita isendeid. Toitub põhjaloomastikust ja vähesemal määral pehmetest vetikatest.Phoxinus grumi L. S. Berg, 1907 – turfani lepamaim. Aasia: Hiina loodeosas Turfani (Turpani) prefektuuris. Mageveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Suurim pikkus määramata. Andmed vähesed.Phoxinus issykkulensis L. S. Berg, 1912 (Issyk-kul' minnow) – õsõkköli lepamaim. Aasia: endeemne liik Õssõkköli järves ja selle ümbruse jõgedes (Kõrgõstan). Kogu järves, suurema määral selle lõuaosas. Suurte parvedena. Toitub zooplanktonist ja pehmetest vetikatest. Isastel puudub kudeajal peas helmeskate. Demersaalne, parasvöötmeline. Pikkus kuni 4,5 cm (teisal 10 cm).Phoxinus jouyi (D. S. Jordan & Snyder, 1901) – jaapani lepamaim. Aasia: endeemne liik Jaapanis. Mageveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Suurim pikkus määramata.

Pilt puudub

Phoxinus karsticus Bianco & De Bonis, 2015 – karsti-lepamaim (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Euroopa: endeemne liik Bosnia ja Hertzegoviina Popovo Polje-Trebinje karstiala äravooluta valgla jõesüsteemis. Mageveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 7,3 cm.Phoxinus ketmaieri Bianco & De Bonis, 2015 – ketmaieri lepamaim (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Euroopa: Dalmaatsia jõgedes (Cetina, Zrmanje jt), Krki saarel (väikestes ojades), Horvaatias Krka ja Neretva jõgedes. Mageveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 4,6 cm.Phoxinus keumkang (M. K. Chyung, 1977) – kumgangi lepamaim. Aasia: endeemne liik Lõuna-Koreas. Mageveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 10,4 cm.

Pilt puudub

Phoxinus kumgangensis L. T. Kim, 1980 – kumgangi lepamaim. Aasia: endeemne liik Korea poolsaarel. Mageveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 8 cm.Phoxinus likai Bianco & De Bonis, 2015 – lika lepamaim (eestikeelse nime puudumisel nimetatud siin sellisena Kalapeedia toimetaja poolt). Euroopa: endeemne liik Horvaatias Oruca jõestikus ja Lika piirkonna väljavooluta jõesüsteemis. Mageveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 4,9 cm.Phoxinus oxyrhynchus (T. Mori, 1930) – korea lepamaim. Endeemne liik Korea poolsaarel. Mageveeline, bentopelaagiline, subtroopoline. Suurim pikkus määramata.

Pilt puudub

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) (Eurasian minnow) – harilik lepamaim. Vt artiklit Lepamaim, harilik lepamaim.

Phoxinus semotilus (D. S. Jordan & Starks, 1905) – tähn-lepamaim. Aasia: endeemne liik Korea poolsaarel. Mageveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 12 cm.Phoxinus septimaniae Kottelat, 2007 – septimaania lepamaim. Euroopa: Vidourle jõestikus Lõuna-Prantsusmaal. Mageveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Väikestes külma vee ja kiire vooluga kivise või kruusase põhjaga ojades. Pikkus kuni 6,4 cm.Phoxinus steindachneri Sauvage, 1883 – steindachneri lepamaim. Aasia: Kirde-Aasia, Jaapan, Korea ja Siber. Mageveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Suurim pikkus määramata.Phoxinus strandjae Drensky, 1926 (Bulgarian minnow) – strandža lepamaim. Euroopa ja Aasia: Bulgaarias ja Türgis Veleka, Resowska ja Strandža jõgikondades. Mageveeline, bentopelaagiline, subtroopiline. Väikestes kruusa- või kivipõhjaga hapnikurikastes ojades. Pikkus kuni 6,7 cm. Seisund: väga ohustatud.Phoxinus strymonicus Kottelat, 2007 (Aegean minnow) – strymoni lepamaim. Euroopa: Kreeka ja Bulgaaria vetes (Strymoni ja Struma jõgikondades). Mageveeline, bentopelaagiline, subtroopiline. Peamiselt selge ja külma veega ojakestes. Pikkus kuni 4,8 cm.Phoxinus tchangi X. Y. Chen, 1988 – hiina lepamaim. Aasia: endeemne liik Hiinas ja Mongoolias. Mageveeline, bentopelaagiline, subtroopiline. Suurim pikkus määramata.

Pilt puudub

Phoxinus ujmonensis Kaschenko, 1899 – uimoni lepamaim. Aasia: Venemaa, Kazahstan, Mongoolia ja Hiina. Mageveeline, bentopelaagiline, parasvöötmeline. Pikkus kuni 11,6 cm.

Pilt puudub

September, 2019

Vaata lisaks:

Lepamaim, harilik lepamaim (Phoxinus phoxinus)
Teiblased (Leuciscinae)
Hotmedia.ee