Pärlteibikud (Margariscus)

Pärlteibikud (Margariscus), kiiruimsete luukalade perekond karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi karpkalalaste (Cyprinidae) sugukonna alamsugukonnast teiblased (Leuciscinae). Inglise pearl daces. Leviala Põhja-Ameerikas.

Perekonnas on 2 liiki (FishBase,2020):

Margariscus margarita (Cope, 1867) (Allegheny pearl dace) – harilik pärlteibik. USA ja Kanada: USAs Atlandi nõlval Hudsoni jõest Vermonti ja New Yorgi osariikides lõunasuunas kuni Potomaci jõeni Virginias ning Ohio ülemjooksul New Yorgi ja Virginia osariikides; Kanadas Briti Coilumbiast kuni Newfoundlandi ja Nova Scotiani, Loodeterritooriumil ja Yukoni Territoorumil. Demersaalne. Parasvöötmes. Erinevates biotoopides: mägijõgedes, järvedes, tiikides. Parvena. Toitub putukavastsetest ja vetikatest. Pikkus kuni 16 cm (TL), tavapikkus 9,3 cm (TL), eluiga kuni 4 a. Pole ohustatud.Margariscus nachtriebi (Cox, 1896) (Northern pearl dace) – nachtriebi pärlteibik. USA ja Kanada: Atlandi ranniku, Hudsoni lahe, Suure Järvistu ja Mississippi jõe vesikondades Kanada lõunaosas ja Atlandi rannikust lõunasuunas Loodeterritooiumideni, idasuunas Briti Columbia ning Montanani USA põhjaosas, lõunasuunas New Yorgi ja Iowa osariikideni; isoleeritud populatsioon Missouri ülemjooksu vesikonnas Lõuna-Dakotas, Nebraskas ja Wuomingis. Bentopelaagiline. Parasvöötmes. Väiksed järved, tiigid, jõed, kuivanduskraavid. Pilkkus kuni 16 cm (TL). Pole ohustatud.


Veebruar, 2020

Vaata lisaks:

Teiblased (Leuciscinae)