Koorküla järvestik

Koorküla järvestik

Koorküla järvestik asub Sakala kõrgustiku lõunanõlval, Õhne ja Väikese Emajõe veelahkmel, liigestatud moreenmaastikus vanade mattunud orgude kohal. 
50 km2 maa-alal on paarkümmend N-S suunalist piklikku järve. 
Järvede areng algas hilisjääajal, nõgusid kujundasid jääsulamisveed. Tänapäevased, kuni 5 ha suurused järved on jäänukid jääaja suuremast veekogust. 
Järved toituvad sademetest ning põhja- ja kaldaallikatest.

 
Järvestiku suurim järv, Valgjärv. Foto: Rein Mikk/koorkyla.onepagefree.com

Koorküla Valgjärv (44,1 ha). 
Udsu järv (sügavus 30,25 m, pindala 6,2 ha).
Kiiskjärv
Laanemetsa järv
Kadastiku ehk Katai järv (7,2 ha), 
Virtsjärv (9,2 ha) 
Nihu järv (6,5 ha)
Nihu Väikejärv
Nihu Mudajärv
Pisike Nihujärv 
Jääva järv
Vilgjärv ehk Usseaiaaluse järv
Pikri järv
Kuulja järv
Lasa kärv
Mudajärv
Konnajärv
Piiri järv
Roksi järv
Saudikjärv
Pettai järv
Linaleotse järv

Vaata lisaks:

Petäjärv (Petajärv, Põlla järv, Pettoja järv, Pidajärv, Pettai järv) [Koorküla järvestik]
Saudikjärv [Koorküla järvestik]
Piirijärv (Koorküla Piirijärv)
Laanemõtsa järv (Laanemetsa järv, Saarjärv) [Koorküla järvestik]
Kuulja järv (Kograjärv, Kogrejärv, Kuuljärv, Koolja järv, Koorja järv) [Koorküla järvestik]
Pikre järv (Pikri järv) [Koorküla järvestik]
Kiisjärv (Kiiskjärv, Emajärv) [Koorküla järvestik]
Kadastiku järv (Kataijärv) [Koorküla järvestik]
Jäävä järv [Koorküla järvestik]
Nihu järv (Nihujärv, Suur Nihujärv) [Koorküla järvestik]
Pisike Nihujärv [Koorküla järvestik]
Väike Nihujärv [Koorküla järvestik]
Lasa järv [Koorküla järvestik]
Mudajärv (Koorküla Mudajärv, Rõksi järv, Mädajärv)
Linaleojärv (Koorküla Linaleojärv, Koorküla Linajärv, Linaleotse järv)
Nihu Mädajärv (Nihu Mudajärv, Suukaala järv) [Koorküla järvestik]
Vilgjärv (Valgjärv, Pikri järv) [Koorküla järvestik]
Roksi järv (Usseaia-alune järv, Niiduotsa järv, Krooksu järv) [Koorküla järvestik]
Valgjärv (Koorküla Valgjärv)
Virtsjärv (Väike Võrtsjärv, Koorküla Virtsjärv)
Udsu järv (Utsu järv, Uutsu järv, Kokajärv, Linsi järv)