Linaleojärv (Koorküla Linaleojärv, Koorküla Linajärv, Linaleotse järv)

Linaleojärv (Koorküla Linaleojärv), ka Koorküla Linajärv, Linaleotse järv

Valgamaal, Hummuli vallas, Puide küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6423872  57°56'29" N 
614257  25°55'45" E 

Pindala 1 ha, pikkus 140 m, laius 70 m, kaldajoone pikkus 383 m

Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Väga kareda veega; kalgiveeline, rohketoiteline

Registri kood VEE2116700

Koorküla Linaleojärv.jpg

Koorküla Linaleojärv. Foto: Rein Mikk/koorkyla.onepagefree.com

0,5 ha suurune ja 6,5 m sügavune ümarik järveke, Petajärvest umbes 200 m kagu pool. Järve ümbritseb mets, läänes ka põld. Veepeeglit piirab õõtsikuring, kaugemal tõusevad kaldad kõrgemale. Järve põhja katab muda. varem on järves linu leotatud. 
Peamiselt allikatest toituv järv; väljavool kraavi kaudu Jõku ojja. Vesi on kollakasroheline ja keskmiselt läbipaistev (2,7 m). Ülemistes kihtides oli 1974. a. juulis väga selge, sügavamal märgatavalt roheline. Võib oletada temperatuurikihistust. 
Taimestikku oli 1974. a. vähevõitu, liike keskmisel hulgal (19). 
Järves leidub rohkesti hobukaane ja järveploome, varem on olnud rohkesti ka järvekarpe. Nende vaenlaseks on järves elutsev ondatra.
Kalastik on võrreldes varasemaga vaesustunud, sest järv on sageli ummuksisse jäänud. Seetõttu esineb peamiselt kokre, ilusat linaskit, mudamaimu.
Kogrejärv, hinnatav maastikuelement.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Koger, linask, ahven. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Koorküla järvestik