Virtsjärv (Väike Võrtsjärv, Koorküla Virtsjärv)

Pindala: 7,5ha
Kaldajoone pikkus: 1279m
Maksimaalne sügavus: 9.99m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.9019444
Long: 25.9

Virtsjärv, ka Väike Võrtsjärv, Koorküla Virtsjärv

Valgamaal, Hummuli vallas, Jeti küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Järvest lähtub Jõku jõgi

Järv kuulub Koorküla järvestikku


Pindala 7,5 ha, kaldajoon 1279 m, pikkus 520 m, laius 280 m, suurim sügavus 10 m

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6419554 57°54'11" N 
612665 25°54'1" E 


Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Keskmise karedusega, kihistunud; pruuniveeline; kalgiveeline, segatoiteline
KKR kood: VEE2117800

 

inar - Kui kuu madalalt käib, on viimsepäeva oodata. (Vnrhva trkus)

Virtsjärv. Foto: inar/ kalale.ee 


Põhja-lõunasuunaline järv Koorküla keskusest 3,5 km kagu pool. Veekogu pindala on ainult 9 ha, kuid suurim sügavus (umbes 9,5 m) ületab tunduvalt suure nimekaimu - Võrtsjärve sügavuse (ka keskmine sügavus - veidi alla 5 m - on suurem kui Võrtsjärvel). Veetase alanes metsamelioratsiooni tulemusena 1970. aastatel 0,5 m võrra. Kaldad on võrdlemisi madalad, idapoolsed põllustatud, läänepoolsed kaetud võsa ja metsaga. Loodekalda juurde on ehitatud Koorküla metskonna hoone. Perv on paiguti kõva, põhja katab paksu kihina muda.

Läbivool pole kuigi tugev. Vesi oli 1961. a. oran¾i värvusega, keskmise läbipaistvusega (1,5 m) ja selgesti kihistunud. Põhjalähedased veekihid olid hapnikuta, kuid nähtavasti ei lasknud kaldaallikad talviti järve ummuksile jääda.

Taimeliike oli keskmisel arvul (19). Leidus ka vähesel hulgal üht haruldast jõgitakjaliiki. Peale veetaimede leidu põhjal ka järvekäsna.

Kalafaunat esindab kõige arvukamalt ahven, kuid üllatavalt palju on latikat ja särge, hoopis vähem aga haugi, roosärge, lutsu, linaskit ja kokre. Leidub angerjat. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Haug, ahven, linask, koger, särg, roosärg, harvemini angerjas. /Õngitsemine. Tln., 2003

 

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://www.folklore.ee

http://register.keskkonnainfo.ee

http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Pärimus: Virtsjärv
Koorküla järvestik