Nihu Mädajärv (Nihu Mudajärv, Suukaala järv) [Koorküla järvestik]

Nihu Mädajärvka Nihu Mudajärv, Suukaala järv

Valgamaal, Hummuli vallas, Aitsra küla juures asuv avalik järv

Koorkülast 7 km kagu pool

 Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6416877

57°52'43" N

Y

614487

25°55'47" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 0,8 ha, pikkus 180 m, laius 70 m, kaldajoone pikkus 382 m

Registri kood VEE2118800

Nihu Mudajärv.jpg

Nihu Mädajärv /Mudajärv. Foto: Rein Mikk/koorkyla.onepagefree.com

Haug, ahven, särg, angerjas, koger, linask. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Nihu järvest 2 km itta ja metsateest 400 m kaugusele jääb Nihu Mudajärv/Mädajärv. Kaardi järgi on järve pikkus 180 m ja laius 70 m, tegelik veepeegel on vähenenud vastavalt 80 ja 30 meetrini. Soostunud osa on üldse 350 m pikk ja 150 m lai. Õõtsik on 40-70m lai. Järve piirab peamiselt kuusemets, teele jääb üks lai kraav. Järv kasvab kinni. /koorkyla.onepagefree.com/ 

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/
http://koorkyla.onepagefree.com

Vaata lisaks:

Koorküla järvestik